Training projectleiderschap

Projectleiderschap

In deze nieuwe training Projectleiderschap staat het leiden van projecten centraal. Dit betekent kortweg een verlegging van de traditionele aandacht voor tools en technieken, naar aandacht voor de menselijke dynamiek die daaraan ten grondslag ligt. In een dynamische en complexe omgeving is het van belang om projecten pro-actief, flexibel en vooral mensgericht aan te sturen. En natuurlijk zijn tools en technieken daarbij behulpzaam. De belangrijkste ‘asset’ is echter het projectteam dat op een creatieve en vakkundige wijze zaken voor elkaar krijgt. Het vertrekpunt in deze training ligt dan ook bij het persoonlijk leiderschap van de projectleider. Zaken die aan de orde komen zijn: hoe als projectleider een team te creëren? En hiermee samenhangend: hoe de verbinding te leggen met de stakeholders, hoe een aansprekende visie te formuleren, hoe de processen te installeren waarmee het projectresultaat beheerst kan worden opgeleverd, hoe een planning te maken waaraan iedereen zich committeert, hoe te leren van de fouten, etc.

De inhoud van deze training Projectleiderschap is methode-neutraal en kan goed worden gecombineerd met of aansluiten bij meer specifieke projectmanagement-methoden, zoals PRINCE2, IPMA, PMI, PMW, etc. De training wordt altijd op maat gemaakt, zodat de aansluiting op de dagelijkse praktijk geborgd is.

"The world is changing and so must you"
- Susanne Madsen in 'The Power of Project Leadership'

Aanpak

In deze interactieve training Projectleiderschap worden de begrippen en in aansluiting daarop de houdings- en gedragsaspecten van het leiding geven aan projecten goed neergezet en uitgediept. Onze visie is dat de harde en zachte aspecten van het managen van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Inhoud:

  • Visie op het leiden van projecten
  • Stakeholders en de rollen van opdrachtgever, projectleider en projectmedewerker
  • De Project Leiderschapsmatrix™
  • De zeven sleutels tot projectleiderschap
  • Leiden met het doel voor ogen
  • Teamontwikkeling
  • Het inregelen van processen, tools en technieken
  • Planning is building commitment
  • Leren en verbeteren