Teamontwikkeling met Insights Discovery™

Teamontwikkeling

Een team is een doelgericht samenwerkingsverband van mensen. Een team is de kleinste bouwsteen van de organisatie die als zodanig ook zelf de kenmerken van de organisatie als geheel vertoont. Er zijn doelen, er is taakverdeling, er zijn afspraken, er is leiderschap en een teamcultuur. En er zijn mensen met al hun kwaliteiten en uitdagingen die maken dat het team als zodanig dynamiek, flexibiliteit en effectiviteit vertoont. Iedereen die onderdeel is van een team of daar leiding aan geeft weet twee dingen: ten eerste dat de waarde van goed team letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar is en ten tweede dat je een goed functionerend team niet cadeau krijgt. Teamwerk is een werkwoord. Wij hebben een uitgebreide ervaring en de tools voor het verder op weg helpen en revitaliseren van teams. In het traject teamontwikkeling met Insights Discovery™ maken wij gebruik van de rijkdom en kracht van het instrument Discovery.

 

 

"Nobody is perfect but a team can be."
- Meredith Belbin

Aanpak

Insights Discovery helpt individuele personen en teams om inzicht te krijgen in de unieke bijdrage van henzelf en van anderen. Het model bevordert diversiteit en helpt mensen om onderlinge verschillen te leren waarderen. Het reikt teamleden een waardevrije kleurentaal aan om hun kwaliteiten en uitdagingen te bespreken en biedt een kader om inzicht te krijgen in de teamdynamiek. De drijfveer en focus is om het team goed te laten doen waarvoor het in het leven is geroepen.

Teamontwikkeling is een proces dat zich stapsgewijs voltrekt. In de onderstaande inhoudsbeschrijving worden de belangrijkste inhoudelijke elementen uit dat proces weergegeven. In de beschrijving van de praktische zaken treft een weergave aan van hoe dat er stapsgewijs zou kunnen uitzien.

Inhoud:

 • Teams: soorten en maten
 • Het team als bouwsteen van de organisatie
 • Insights Discovery-profielen van de teamleden
 • Het teamwiel en teamdynamieken
 • Teamvoorkeuren en teameffectiviteit
 • Afstemmen en verbinding maken
 • Communicatie binnen het team
 • Actieplan

Praktische zaken

 • Workshop Insights Discovery Persoonlijke Effectiviteit (1 dag)
 • Workshop Insights Discovery Teameffectiviteit (1 dag)
 • Thematische teambijeenkomsten waarbij volgende stappen worden gezet (0,5 dag)
 • Slotsessie waarbij het team de volledige verantwoordelijkheid voor de teameffectiviteit aanvaardt
Neem geheel vrijblijvend contact op