Project Start-Up

Project Start-Up (PSU)

Het succes van een project staat of valt met de toepassing van het projectprincipe: ’eerst denken, dan doen’. U weet verder dat de praktijk weerbarstig is. Al te vaak moet in de hitte van het moment ’ja’ worden gezegd tegen een project, waarvan omvang en impact niet één-twee-drie zijn te overzien. Gezamenlijk te beantwoorden vragen als: ’Wie zijn stakeholders?’, ’Wanneer is het project geslaagd?’, ’Waar liggen de risico’s?’ etc. komen vaak onvoldoende bij de start aan bod. Latere obstakels in een project zijn in terugblik vaak tot dit cruciale projectmoment te herleiden. Een beproefde methode om een systematische start te maken is de Project Start-Up of kortweg PSU. Een PSU is een workshop in de aanloop van een project, onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider, met als deelnemers de sleutelfiguren in en om een project. Het resultaat van een geslaagde PSU bestaat uit een gedragen projectopdracht. Via de PSU worden verder – door de verbeterde samenwerking tussen partijen – de condities gecreëerd voor juiste en tijdige realisatie van het project.

"Planning is building commitment "
- Anoniem

Aanpak

De workshop is bestemd voor de projectmanager en het (voorlopige) projectteam, aangevuld met andere voor het slagen van het project belangrijke sleutelfiguren. De PSU heeft tot doel het project met inbreng van betrokkenen in alle opzichten – inhoudelijk, organisatorisch en politiek – vorm te geven.

Inhoud:

  • Het project: waarom en ambities
  • Het project: resultaten
  • Projectorganisatie: rollen en taken
  • Risico-analyse
  • Stakeholderanalyse
  • Kwaliteitseisen
  • Afspraken en follow-up
  • Samenwerken: hoe daarop te sturen

Praktische zaken

  • De duur van de PSU is afhankelijk van de omvang en impact van het project, variërend van een eendaagse workshop tot een tweedaagse workshop met tussenliggende avond
  • Lokatie (in overleg) bij de klant of in een hotel/conferentie-oord
Neem geheel vrijblijvend contact op