Verbeteren van samenwerking

verbeteren van samenwerking

Verbeteren van samenwerking? Onze ervaring is dat veel organisaties hun grootste potentieel onvoldoende benutten. Talloos zijn de voorbeelden die voorbij trekken. Grote projecten worden opgetuigd op basis van het principe ‘ieder voor zich’. Partners in een joint-venture die bewust niet hun beste mensen naar het project sturen, omdat ze zich in de taakverdeling door de andere partners tekort gedaan voelen. Teamleden die van elkaar niet weten waar ze mee bezig zijn, terwijl ze geacht worden tot een integrale aanpak te komen. MT-leden die in het wekelijkse overleg alleen de hoognodige informatie inbrengen en als dood zijn om het achterste van hun tong te laten zien. Tegelijkertijd hebben we ook van dichtbij meegemaakt dat in een strategisch omgevingsteam sprake is van echt samenwerken. Met werkgeluk, synergie en klinkende resultaten als opbrengst. Alle reden dus om verbeteren van samenwerking op de menukaart te zetten. Iedereen weet dat de business-case van samenwerken ronduit positief is. Ondertussen wordt er veel geworsteld om tot samenwerking te komen.

 

Samenwerken

Over samenwerken bestaan vele misvattingen. Ingegeven door onze jarenlange ervaring met het begeleiden van samenwerking bestaat de juiste mindset om tot een goede samenwerking te komen uit drie overtuigingen: 1) samenwerking als competentie is een must, m.a.w. samenwerken is een strategische vaardigheid in onze connectieve wereld, 2) samenwerken begint weliswaar met intenties, maar daar moet je vervolgens wel ‘handen en voeten’ aan geven, en 3) samenwerking is een omgangsvorm die bij uitstek vraagt om het beste wat mensen te bieden hebben. Alleen zelfbewuste mensen, mensen met gevoel voor eigenwaarde, mensen die hun acties durven te verbinden met hun inzichten, die in staat zijn om lastige en ingewikkelde zaken op tafel te leggen, die vertrouwen kunnen geven maar ook kunnen vragen, die sociaal vaardig zijn, kunnen effectief samenwerken. Met andere woorden, samenwerken is niet voor bange mensen! Wij hebben in de loop van de jaren als derde partij – binnen (project)teams, tussen leiding en medewerkers, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer – op velerlei manieren bijgedragen aan het verbeteren van de samenwerking. Een ervaring die wij graag met u delen.