Workshop organisatiecultuur

Organisatiecultuur

De organisatiecultuur is het karakter van de organisatie is een veelgebruikte metafoor om het complexe begrip cultuur te duiden. In deze eendaagse seminar verkennen wij met u wat de betekenis is van het begrip organisatiecultuur. En waarom het belangrijk is om de organisatiecultuur te doorgronden bij ingrijpende veranderingen of vormen van samenwerking. We verschaffen inzicht in wat voor u als leider of change-agent de insteek, de rol en de aangrijpingspunten zijn om de organisatiecultuur te veranderen. Onze overtuiging is dat begrip van de ware aard en van de impact van de organisatiecultuur leidt tot betere besluitvorming in strategische en operationele kwesties. En tot een substantieel beter performance in veranderingstrajecten!

"The only thing of real importance that leaders do is to create and manage culture. "
- Edgar H. Schein

Aanpak

Vanuit de expertise uit de eigen veranderingspraktijk komen vele voorbeelden voorbij om begrippen en inzichten tot leven te brengen. Verder gaan we aan de slag om met u via diagnose-tools, verkennende opdrachten en verdiepende gesprekken uw eigen bedrijfscultuur in kaart te brengen. En staan we stil bij de betekenis daarvan voor koers en veranderingen. De in dit seminar verkregen inzichten zijn van blijvende betekenis voor de eigen opvattingen over leiderschap en de veranderbaarheid van de eigen organisatie.

Inhoud:

  • Cultuur als context
  • Belang en impact van cultuur
  • Hoe cultuur ontstaat
  • Ontcijferen van de cultuur
  • Cultuurdiagnose en -modellen
  • Cultuurdragers en hun erfenis
  • Veranderen van cultuur
  • Leiderschap