Workshop change management

In deze eendaags in-company workshop change management worden best practices, state-of-the-art theorieën, wetenschappelijke inzichten en beproefde instrumenten in samenhang gepresenteerd. In de workshop verandermanagement staat uw organisatie-praktijk centraal. De insteek bij alles wat ter sprake komt is daarmee altijd gericht op handelen en toepassen: wat kunt u met de verkregen inzichten en analyses vanuit uw rol in het veranderingsproces. In deze workshop is volop ruimte voor het uitwisselen van gedachten en het uitdiepen van thema’s en concrete vraagstukken. Als consultants en trainers begrijpen wij als geen ander dat voor u theoretische reflectie – hoe nuttig ook – geen doel op zich is, maar een slijpsteen is om de eigen ideeën en opvattingen aan te scherpen. De workshop change management is daarmee een ideaal moment van inspiratie.

"It is not change per se that is a problem, but the ability to have some sense of control over events. "
- Leandro Herrero in Viral Change™

Aanpak

Via een intake voorafgaande aan de seminar brengen wij op hoofdlijnen in kaart welke veranderkundige opgaven en daarmee samenhangende vragen bij u en andere change-agents in de organisatie spelen. Wij maken de seminar daarmee op maat voor de gelegenheid. Deelnemers aan de seminar ontvangen relevante samenvattingen en andere uitdelers.

Geschikt voor (top)management, programmamanagers, HR en andere functionarissen die ideeën of inspiratie willen opdoen of zich willen voorbereiden op de eigen rol in een komend of lopend verandertraject.

Inhoud:

  • Organisatieverandering: de feiten
  • Cultuur als context en kern van de zaak
  • Krachten en krachtenveld
  • Sociale netwerken
  • Veranderingstrategieën
  • Weerstandsgedrag
  • Leiderschap
  • Sturen op gedrag: interventies