Personal training verandermanagement

Personal training

Deze personal training verandermanagement stelt managers in staat om in een veranderingstraject 1-op-1 gebruik te maken van een personal trainer. Om klinkende resultaten te boeken èn om nieuwe competenties te ontwikkelen. De personal trainer stelt zijn verander-expertise, instrumentarium en coaching-skills beschikbaar om u als manager de kneepjes van het verandervak bij te brengen. Het is aan u hoe u van onze expertise gebruik wilt maken. Wij zijn inzetbaar op het hele veld, van initiatief tot en met implementatie. Van planning tot en met bijsturing. Maar ook om uw optreden op dat ene moment van de waarheid te regisseren en gedragsmatig in te slijpen. Als u weet wat u wilt bereiken, kunt met ons sparren over de sociale, culturele, politieke en gedragsmatige aspecten van de beoogde verandering. Op die manier kunt u op een lerende manier ‘uw mind opmaken’ en zorgen dat u voorbereid bent op wat u te doen staat.

"Verander het gedrag en je krijgt de cultuur cadeau! "
- Leandero Herrero – auteur van Viral Change™

Aanpak

Onze inbreng en aanpak is maatwerk. De focus die wij meebrengen is het helpen realiseren van gedragsverandering. Onze diensten kunnen bestaan uit het analyseren van de situatie en de daarin besloten speelruimte, het maken van plannen en het inbrengen van de technische en sociale instrumenten om die plannen te verwezenlijken. Maar ook in de uitvoerings- en implementatiefase kunnen wij van dienst zijn. Bijvoorbeeld bij het regisseren van de interventies of publieke optredens op de spreekwoordelijke momenten van de waarheid. Door samen aan het script te werken voor deze interventies en optredens laten we weinig aan het toeval over. Via intensieve gesprekstraining met een ervaren trainingsacteur kan het lastige gesprek of het publieke optreden zelf vorm worden gegeven en gedragsmatig worden ingeslepen.

Inhoud:

  • Verandermanagement: state-of-the-art kennis & best practices
  • Gedragswetenschappelijke inzichten m.b.t. tot menselijk gedrag
  • Transitie: veranderen op persoonlijk niveau
  • Persoonlijk leiderschap: omgaan met zichzelf en de ander
  • Gesprekstechniek en vaardigheid