Verandermanagement

 

Verandermanagement is de overkoepelende benaming voor de diensten die wij aanbieden bij het initiëren en begeleiden van veranderingen. Onze insteek is hierbij het management op passende manieren te begeleiden en leiderschap te stimuleren. Leiderschap is in onze visie de sleutel en de hefboom voor het realiseren van veranderingen. En de cultuur van de organisatie is de context waarbinnen die veranderingen plaatsvinden. De cultuur bepaalt in hoge mate wat past en wat niet past. Wat veranderkundig haalbaar is en wat niet. Welke speelruimte benut kan worden. Dat klinkt abstract, maar dat is het niet. Het is uiterst praktisch. Het betekent dat we telkens samen met u in kaart brengen welke speelruimte de huidige cultuur biedt om te veranderen en te verbeteren. En dat we op zoek gaan naar onderliggende waarden, ziens- en denkwijzen, waarop we kunnen aansluiten. En dat we die samen met u als klant bespreekbaar maken. Zodat u gefundeerde keuzes kunt maken. Wij inspireren, denken mee, sparren, dagen uit, leiden op en trainen. Kortom, wij pakken de procesrol en treden op als change agent. Op de voorgrond of op de achtergrond. Net zoals het uitkomt en het past.

 

Viral change

De afgelopen jaren zijn als gevolg van de vruchten van o.a. de gedragseconomie vele nieuwe inzichten opgedaan over het veranderen van het gedrag van mensen. Een voorbeeld van een dergelijke eigentijdse manier van veranderen is Viral change, een vorm van verandermanagement die aansluit op het netwerk-karakter van hedendaagse organisaties.  Viral change gaat over het veranderen van gedrag in organisaties door het op gang brengen van een sociale besmetting via een kleine geselecteerde groep change agents. Via het omvangrijke netwerk en de sociale vaardigheden van deze change agents worden anderen in de organisatie besmet. Waarmee? Met een beperkte set van gedragingen die de essentie van de (cultuur)verandering belichaamt en in de plaats komt van het oude gedrag. Door het mechanisme van bekrachtiging wordt dit nieuwe gedrag versterkt opdat een omslagpunt (tipping point) wordt bereikt, waarna de verandering onomkeerbaar wordt. Het lijnmanagement heeft in dit moderne verandermanagement vooral een regisserende en ondersteunende functie om het spontane, natuurlijke proces te richten op de uitgezette strategische koers. Geïnteresseerd? Graag gaan wij met u in gesprek.