Verandermanagement

Verandermanagement is de overkoepelende benaming voor de diensten die wij aanbieden bij het initiëren en begeleiden van veranderingen. Onze insteek is hierbij het management op passende manieren te begeleiden. Leiderschap is immers de sleutel en de hefboom voor het realiseren van veranderingen. Onze visie is dat de organisatiecultuur de ingang verschaft. De cultuur van de organisatie is de voedingsbodem waarop en de context waarbinnen de activiteiten van de organisatie plaatsvinden. De cultuur bepaalt in hoge mate wat past en wat niet past. Wat veranderkundig haalbaar is en wat niet. Welke speelruimte benut kan worden. Dat klinkt abstract, maar dat is het niet. Het is uiterst praktisch. Het betekent dat we telkens samen met u in kaart brengen welke speelruimte de huidige cultuur biedt om te veranderen en te verbeteren. En dat we op zoek gaan naar onderliggende waarden, ziens- en denkwijzen, waarop we kunnen aansluiten. En dat we die samen met u als klant bespreekbaar maken. Zodat u gefundeerde keuzes kunt maken. Wij inspireren, denken mee, sparren, dagen uit, leiden op en trainen. Kortom, wij pakken de procesrol en treden op als change agent. Op de voorgrond of op de achtergrond. Net zoals het uitkomt en het past. Graag gaan wij daarover met u in een openhartig gesprek.