Training Risicomanagement

Iedereen die betrokken is bij projecten weet hoe belangrijk goed risicomanagement is voor het welslagen van het project. De uitspraak ‘projectmanagement is in essentie risicomanagement‘ spreekt in dat opzicht duidelijke taal. Het doel van risicomanagement is het beheerst uitvoeren van tenders en projecten door actief te sturen op de kansen en risico’s van deze projecten. Als je risicomanagement goed toepast, dan neemt de voorspelbaarheid van het projectresultaat toe, daalt het percentage faalkosten en vermindert het aantal klachten. En wordt de planning realistischer. In de training risicomanagement leggen we een solide basis voor het uitvoeren voor praktisch risicomanagement. We volgen de stappen in het proces. Van het organiseren van een risico-analyse tot en met het evalueren en bijsturen van de genomen beheersmaatregelen.

In de praktijk komen wij nogal eens project- of risicomanagers tegen die zich beklagen hoe lastig het is om deze vitale projectfunctie tot leven te brengen en te houden. Met als effect dat risicomanagement zelf dreigt te verworden tot een verplicht nummer. Een zeer onwenselijke situatie. Deze praktijk is vaak het gevolg van de eenzijdige administratief-procedurele benadering van risicomanagement. In onze training riscomanagement benaderen we risicomanagement niet uitsluitend technisch-instrumenteel. Voor ons ligt de basis voor goed risicomanagement bij de betrokkenheid van mensen. Risicomanagement is in essentie immers een manier van kijken en denken. Wij zijn van mening dat het vergroten van de risico-intelligentie van betrokkenen de basis vormt voor goed risicomanagement. In het navolgende filmpje legt Dylan Evans uit wat risico-intelligentie is.

"It is tough to make predictions, especially about the future. "
- Yogi Berra - Amerikaans oud-honkbalspeler bekend vanwege zijn Cruijffiaanse uitspraken.

Aanpak

Deze training wordt op maat gemaakt en afgestemd op het kennisniveau van de deelnemers en de cultuurwaarden van de organisatie. training projectmanagement

Inhoud:

  • Belang van risicomanagement
  • Wat zijn risico's?
  • Wat is een risico-inschatting?
  • De risicosessie
  • Trucjes van het brein
  • Pre-mortem analyse
  • Beheersmaatregelen vaststellen
  • Managen van risico's
  • Risicomanagement levend houden