Training Projectmatig Werken

Onze training Projectmatig Werken (PMW) is gebaseerd op best practice project-management-methodieken en draagt de basiskennis aan die nodig is om – vanuit welke rol dan ook – een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een project.┬áDe inhoud van de training Projectmatig Werken kan goed worden gecombineerd met of aansluiten bij meer specifieke projectmanagement-methoden, zoals PRINCE2, IPMA, PMI, etc. Wij maken de training altijd op maat waarmee we ervoor zorgen dat wat de deelnemers in de training leren meteen in de praktijk kunnen toepassen.

training projectmanagement

 

 

 

 

 

Projectmatig werken als gedachtegoed is traditioneel verbonden met een rijk begrippenkader, om niet te zeggen met een eigen taal. Begrippen als productgericht denken, stakeholder-analyse, scope bepalen, faseren, plannen, beheersen, risico-sessie, etc. zijn daarvan voorbeelden. In de training Projectmatig Werken komen de belangrijkste principes, werkwijzen en tools van projectmatig werken in hun onderlinge verbanden aan de orde. Effect hiervan is dat de deelnemer aan de training de samenhang tussen de verschillende onderdelen leert zien.

De training is geschikt voor teamleden, projectleiders en opdrachtgevers die als voorbereiding of reflectie op de projectpraktijk bruikbare kennis wil verwerven. De deelnemers hebben na afloop van deze training o.a. kennis vergaard over of inzicht verkregen in:

 • wat een project is en wat projectmatig werken vraagt van betrokkenen
 • de betekenis van de projecttrechter
 • het belang van een goede business case
 • de rollen van opdrachtgever, projectleider en teamlid
 • de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de projectleider
 • het belang van een stakeholder-analyse
 • de management-principes van projectmatig werken
 • plannen als organiseren in de tijd
 • projectrisico’s en -kansen en hoe daarmee om te gaan

Onze overtuiging is dat de harde, methodische en zachte, menselijke aspecten van het uitvoeren van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Praktisch betekent dat wij de behandeling van tools dan ook nadrukkelijk koppelen aan de mensen en hun vaardigheden.

"Plans are worthless, but planning is everything"
- Dwight D. Eisenhower

Aanpak

In de training Projectmatig Werken hanteren wij diverse werkvormen om de stof op een aantrekkelijke manier goed te laten landen. Vele deelnemers aan onze trainingen hebben ervaren dat een training projectmatig werken naast zinvol en nuttig, ook leuk en onderhoudend kan zijn. Onze ambitie is om elke training die wij verzorgen memorabel te doen zijn.

Inhoud:

 • Wat is een project?
 • Projectmatig werken (PMW)
 • Productgericht denken
 • De projecttrechter
 • Rollen van opdrachtgever, projectleider, projectmedewerkers
 • Organiseren van het project
 • Stakeholders
 • Plannen en beheersen
 • Mijlpalenplan
 • Risico's en kansen

Praktische zaken

 • De training Projectmatig Werken bestaat uit drie losse dagen (3 x 1) of uit een tweedaagse met een tussenliggende avond (1 x 2,5).
 • De deelnemers ontvangen de in de training gebruikte materialen in digitale vorm.
 • De training wordt altijd op maat gemaakt, afgestemd op de organisatiepraktijk.
 • Deelnemers krijgen vooraf of tussendoor lees- en reflectieopdrachten.
 • Trainers: drs. K. van Wijngaarden en drs. Gert Wesselink

Wil jij je vast verdiepen in de theorie? Lees dan:

Neem geheel vrijblijvend contact op