Training Projectmatig Werken | OPEN INSCHRIJVING

Projectmatig werken is niet meer weg te denken uit de hedendaagse praktijk van de publieke sector. Of het nu gaat om het uitvoeren van een verbetertraject, het implementeren van een nieuwe werkwijze, het schrijven van een integrale beleidsnota, het organiseren van een event of het uitvoeren van een strafrechtelijk onderzoek. Een projectmatige aanpak helpt in het publieke domein bij het doelmatig en rechtmatig inzetten van schaarse middelen. Daarnaast is een project als organisatorisch dwarsverband bij uitstek het vehikel om samenwerking te stimuleren tussen afdelingen of diensten die ieder voor zich vooral verticaal worden aangestuurd. In de tweedaagse (2 x 1 dag) training Projectmatig Werken (PMW) leert u alle relevante aspecten van projectmatig werken die u in staat stellen als projectteam-lid, project-coördinator of projectleider uw rol te vervullen in een niet-complex project. 

In al onze projectmanagement-trainingen staat de mens centraal. Onze overtuiging is dat de harde, methodische en zachte, gedragsmatige aspecten bij het uitvoeren van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Te vaak hebben wij gezien dat project-resultaten niet landen of niet het beoogde effect opleveren vanwege het ontbreken van de menselijke maat in de opzet en uitvoering van een project. Voor de training PMW betekent dit dat wij alles wat voorbij komt aan principes, werkwijzen en tools koppelen aan de competenties van de mensen die ermee moeten werken. Daarmee zorgen wij ervoor dat wat u leert meteen toepasbaar en werkbaar is en voorkomen we het ontstaan van ‘papieren tijgers’. 

De training Projectmatig Werken (PMW) van 2 x 1 trainingsdag is geschikt voor iedereen die als voorbereiding of reflectie op zijn of haar rol in een project in de publieke sector bruikbare kennis wil verwerven. Of je nu teamlid, projectcoördinator of projectleider bent. Daarbij maakt het in principe niet uit waar dat project betrekking op heeft of in welke publieke of bedrijfsmatige context dat project plaats vindt. Projectmatig werken is een manier van denken en een methode van aanpak die universeel toepasbaar is. 

Iedereen die wel eens bij een project betrokken is geweest weet dat in de praktijk het managen van een project een groot beroep doet op het toepassen van specifieke kennis in combinatie met sociale en mentale vaardigheden. Of je nu projectleider, projectteam-lid of opdrachtgever bent. Deelnemers hebben na afloop van de training Projectmatig Werken o.a. kennis vergaard over of inzicht verkregen in:

 • wat een project is en wat projectmatig werken vraagt van betrokkenen
 • de betekenis van de projecttrechter
 • het belang van een goede business case
 • de rollen van opdrachtgever, projectleider en teamlid
 • de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de projectleider
 • het belang van een stakeholder-analyse
 • de management-principes van projectmatig werken
 • plannen als organiseren in de tijd
 • projectrisico’s en -kansen en hoe daarmee om te gaan

Onze overtuiging is dat de harde, methodische en zachte, menselijke aspecten van het uitvoeren van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Praktisch betekent dat wij de behandeling van tools dan ook nadrukkelijk koppelen aan de mensen en hun vaardigheden. In de training zullen we de aangeboden stof zoveel mogelijk afstemmen op de vragen en leerbehoeften van de deelnemers. 

"Plans are worthless, but planning is everything"
- Dwight D. Eisenhower

Aanpak

In de training Projectmatig Werken hanteren wij diverse werkvormen om de leerstof op een aantrekkelijke manier goed te laten landen. Vele deelnemers aan onze trainingen hebben ervaren dat een training projectmatig werken naast zinvol en nuttig, ook leuk en onderhoudend kan zijn. Onze ambitie is om elke training die wij verzorgen memorabel te doen zijn.

Na afloop van de training heeft u praktisch toepasbare kennis vergaard over de belangrijkste principes, werkwijzen en tools van projectmatig werken. Verder heeft u inzicht gekregen in de onderlinge verbanden tussen de diverse bouwstenen van PMW. Effect hiervan is dat je de samenhang tussen de verschillende onderdelen leert zien. 

Inhoud:

 • Wat is een project?
 • Projectmatig werken (PMW)
 • Productgericht denken
 • De projecttrechter
 • Rollen van opdrachtgever, projectleider, projectmedewerkers
 • Organiseren van het project
 • Stakeholders
 • Plannen en beheersen
 • Mijlpalenplan
 • Risico's en kansen

Praktische zaken

 • Data training Projectmatig Werken in de Publieke Sector (code: PMW PS 20-01): donderdag 14 mei + donderdag 4 juni 2020
 • Trainers: drs. K. van Wijngaarden & drs. Gert Wesselink. Beide docenten hebben een bewezen jarenlange ervaring met o.a. het opleiden en trainen van projectleiders in de publieke sector en het bedrijfsleven.
 • U kunt zich inschrijven via de CLTR-contactpagina. De code voor deze training is PMW PS 20-01
 • Na aanmelding nemen wij contact met u op om een telefonische intake af te nemen, zodat wij vooraf weten wat u wilt leren en in welke context uw leervraag m.b.t. PMW speelt.
 • De groepsgrootte bedraagt minimaal 4 en maximaal 12 personen, waarmee de balans tussen persoonlijke aandacht en voldoende interactie en leren van elkaar optimaal is.
 • U ontvangt de in de training gebruikte materialen en uitdelers in digitale vorm.
 • U ontvangt tussen de beide trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
 • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
 • De training vindt plaats in Tilburg bij Seats2Meet, locatie LocHal. De LocHal ligt pal aan de achterkant van het station en is als gekoesterd industrieel erfgoed een belevenis op zich. Als u met de auto komt kunt u parkeren in diverse parkeergarages, waaronder parkeergarage Knegtel, Gasthuisring 60 of parkeergarage Pieter Vreedeplein 178. Vanaf beide parkings is het ca. 5 minuten lopen naar de LocHal.
 • De investering bedraagt € 895,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. tweemaal € 37,50 per dag voor het dag-arrangement. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • De factuur van deze training ontvangt u na definitieve inschrijving. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

Wil jij je vast verdiepen in de theorie? Lees dan:

Neem geheel vrijblijvend contact op