Training Projectleiderschap

In de training Projectleiderschap staat het leiden van projecten centraal. Onze opvatting is dat projectleider zijn een vak is met een eigen body of knowledge, een specifieke mindset en daarmee verbonden competenties. Een prachtvak, waarvan de essentie is dat je samen met diverse anderen in een tijdelijke structuur een concrete van te voren gedefinieerde verandering realiseert. In de huidige dynamische en complexe omgeving is het in toenemende mate van belang om projecten pro-actief, flexibel en vooral mensgericht aan te sturen. In de training Projectleiderschap leer je de essenties en de fijne kneepjes die je nodig hebt om hierin succesvol te zijn.

soft skills voor projectleiders

De training Projectleiderschap is opgezet vanuit de overtuiging dat de harde, methodische aspecten van het managen van een project en de zachte, menselijke aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat de aandacht in deze training voor principes, methoden en tools altijd gekoppeld wordt aan de vraag wat dit voor de diverse betrokkenen betekent. Dus hoe projectleider en team daarmee aan de slag kunnen. Een consequentie van deze opzet is dat bijvoorbeeld het maken van een plan een teamactiviteit is. En de Project Start-Up (PSU) het moment is om aan teambuilding te doen. Het effect van deze integrale benadering op de projectpraktijk is commitment, draagvlak en motivatie.

Sturen en invloed uitoefenen op basis van de eigen persoon is daarmee het fundament voor goed projectleiderschap. Een goede projectleider is geen speelbal, maar is een regisseur die op een flexibele wijze invloed uitoefent op alle partijen die bij het project betrokken zijn: teamleden, opdrachtgever, contractpartijen, partners, etc. Vandaar dat in deze integrale training ook zaken aan de orde komen als: hoe creëer je als projectleider een team? Hoe zorg je voor invloed bij de opdrachtgever, hoe kom je tot een aansprekend plan van aanpak, hoe maak je een planning waaraan iedereen zich committeert, hoe leid je een risico-sessie? etc.

training projectmanagement

De inhoud van deze training Projectleiderschap is methode-neutraal en kan goed worden gecombineerd met of aansluiten bij meer specifieke projectmanagement-methoden, zoals PRINCE2, IPMA, PMI, etc. Wij maken de training altijd op maat waarmee we ervoor zorgen dat wat de deelnemers in de training leren meteen in de praktijk kan worden toegepast.

"The world is changing and so must you"
- Susanne Madsen in 'The Power of Project Leadership'

Aanpak

In deze interactieve training Projectleiderschap worden de begrippen en in aansluiting daarop de houdings- en gedragsaspecten van het leiding geven aan projecten goed neergezet en uitgediept. Onze overtuiging is dat de harde en zachte aspecten van het managen van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het bijgaande filmpje naar aanleiding van de tweede herziene druk van haar boek ‘The Power of Project Leadership’ legt collega Susanne Madsen uit wat het het belang is van balans tussen hard en zacht bij het leiden van projecten.

Inhoud:

 • Visie op het leiden van projecten
 • De rollen van opdrachtgever, projectleider en projectmedewerker
 • Persoonlijk leiderschap
 • De projecttrechter
 • De Project Start-Up (PSU)
 • Organiseren van het project
 • Teamontwikkeling
 • Het leiden en faciliteren van teamsessies
 • Het inregelen van processen, tools en technieken
 • Planning is building commitment
 • Bijsturen en escaleren

Praktische zaken

 • 3 modules van 2 dagen (3 x 2,5) met tussenliggende avond
 • Locatie: in hotel of conferentie-oord
 • De training wordt op maat gemaakt, afgestemd op de organisatiepraktijk
 • De deelnemers ontvangen de in de training gebruikte materialen in digitale vorm
 • De deelnemers krijgen vooraf en tussendoor lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten.
 • Trainers: drs. Karel van Wijngaarden en drs. Gert Wesselink
Neem geheel vrijblijvend contact op