Training Projectleiderschap | OPEN INSCHRIJVING

In de training Projectleiderschap staat het leiden van projecten centraal. Onze opvatting is dat projectleider zijn een vak is met een eigen body of knowledge (BOK), een specifieke mindset en daarmee verbonden competenties. Een prachtvak, waarvan de essentie is dat je samen met anderen in een tijdelijke structuur een concrete van te voren gedefinieerde verandering realiseert. In de huidige dynamische en complexe omgeving is het in toenemende mate van belang om projecten pro-actief, flexibel en vooral mensgericht aan te sturen.

In de tweedaagse (2 x 1 dag) training Projectleiderschap leert u zowel de essentie als de fijne kneepjes van het vak. De opzet is dat u na de training in staat bent uw rol als projectleider met zelfvertrouwen te vervullen in een niet complex-project.

De training Projectleiderschap is opgezet vanuit de overtuiging dat de harde, methodische aspecten van het managen van een project en de zachte, menselijke aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een consequentie van deze structuur + cultuur-opzet is dat bijvoorbeeld het maken van een plan een teamactiviteit is. En datzelfde geldt voor het maken van een risico- of stakeholder-analyse. Dit uitgangspunt heeft voor de training als consequentie dat de aandacht voor principes, methoden en tools altijd gekoppeld wordt aan de vraag hoe de projectleider dat met het team kan oppakken. Een belangrijke competentie van de projectleider is dan ook dat hij of zij in korte tijd in staat is een team te ontwikkelen. Vanuit deze visie staan we in de training uitgebreid stil bij de kick-off of  Project Start-Up (PSU) die een belangrijk moment verschaffen om aan teambuilding te doen. Het effect van deze integrale hard-zacht benadering op de projectpraktijk is commitment, draagvlak en motivatie.

soft skills voor projectleiders

Sturen en invloed uitoefenen op basis van de eigen persoon is het fundament voor goed projectleiderschap. Een goede projectleider is geen speelbal, maar is een regisseur die op een daadkrachtige en flexibele wijze invloed uitoefent op alle partijen die bij het project betrokken zijn: teamleden, opdrachtgever, partners, contractpartijen, etc. Vandaar dat in deze integrale training ook zaken aan de orde komen als: hoe zorg je voor invloed bij de opdrachtgever, hoe kom je tot een aansprekend en gedragen plan van aanpak, hoe maak je een planning waaraan iedereen zich committeert, hoe leid je een risico-sessie? etc.

De inhoud van deze training Projectleiderschap is methode-neutraal en kan goed worden gecombineerd met of aansluiten bij meer specifieke projectmanagement-methoden, zoals PRINCE2, PMI-PMBOK, IPMA, etc. Desgewenst kunnen wij deze training ook in-company aanbieden en via maatwerk laten aansluiten op de specifieke behoeften en wensen vanuit uw organisatie. Neemt u contact op met ons als u hierin geïnteresseerd bent.

"Superior relationship and communication skills while displaying a positive attitude"
- PMI Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

Aanpak

In deze interactieve training Projectleiderschap worden de PM-begrippen en in aansluiting daarop de houdings- en gedragsaspecten van het leiding geven aan projecten goed neergezet en uitgediept. Onze overtuiging is dat de harde en zachte aspecten van het managen van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het bijgaande filmpje naar aanleiding van de tweede herziene druk van haar boek ‘The Power of Project Leadership’ staat onze Britse collega Susanne Madsen stil bij de rol van leiderschap en de rol van het team in het succesvol managen van projecten.

Inhoud:

 • Visie op het leiden van projecten
 • De rollen van opdrachtgever, projectleider en projectmedewerker
 • Persoonlijk leiderschap
 • De projecttrechter
 • De Project Start-Up (PSU)
 • Organiseren van het project
 • Teamontwikkeling
 • Het leiden en faciliteren van teamsessies
 • Het inregelen van processen, tools en technieken
 • Planning is building commitment
 • Bijsturen en escaleren

Praktische zaken

 • Data training Projectleiderschap in de Publieke Sector (code PL PS 20-03): donderdag
 • Trainers: drs. K. van Wijngaarden & drs. Gert Wesselink. Beide docenten hebben een bewezen jarenlange ervaring met o.a. het opleiden en trainen van projectleiders in de publieke sector en het bedrijfsleven.
 • U kunt zich inschrijven via de CLTR-contactpagina. De code voor deze training is PL PS 20-03
 • Na aanmelding nemen wij contact met u op om een telefonische intake af te nemen, zodat wij vooraf weten wat u wilt leren en in welke context uw leervraag m.b.t. Projectleiderschap speelt.
 • De groepsgrootte bedraagt minimaal 4 en maximaal 12 personen, waarmee de balans tussen persoonlijke aandacht en voldoende interactie en leren van elkaar optimaal is.
 • U ontvangt de in de training gebruikte materialen en uitdelers in digitale vorm.
 • U ontvangt voorafgaande en tussen de beide trainingsdagen lees-, reflectie- en voorbereidingsopdrachten.
 • U ontvangt na afloop een certificaat van deelname aan deze training.
 • De training vindt plaats in Tilburg bij Seats2Meet, locatie LocHal. De LocHal ligt pal aan de achterkant van het station en is als gekoesterd industrieel erfgoed een belevenis op zich. Als u met de auto komt kunt u parkeren in diverse parkeergarages waaronder parkeergarage Knegtel, Gasthuisring 60 of parkeergarage Pieter Vreedeplein 178. Vanaf beide parkings is het ca. 5 minuten lopen naar de LocHal.
 • De investering bedraagt € 895,--per deelnemer. Dit bedrag is inclusief alle (digitale) uitdelers en exclusief tweemaal € 37,50 per dag voor het dag-arrangement, waarbij de lunch is inbegrepen. De totale investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is soms mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren.
 • De factuur wordt kort na de eerste bijeenkomst verstuurd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.
Neem geheel vrijblijvend contact op