Training Projectleiderschap

In de training Projectleiderschap staat het leiden van projecten centraal. Onze opvatting is dat projectleider een vak is met eigen body of knowledge, een specifieke mindset en daarmee verbonden competenties. Een prachtvak, waarvan de essentie is dat je samen met diverse anderen in een tijdelijke structuur een concrete van te voren gedefinieerde verandering realiseert. In de huidige dynamische en complexe omgeving is het in toenemende mate van belang om projecten pro-actief, flexibel en vooral mensgericht aan te sturen. In de training Projectleiderschap leer je de essenties en de fijne kneepjes die je nodig hebt om hierin succesvol te zijn.

De training Projectleiderschap is opgezet vanuit de visie dat de harde, methodische aspecten van het managen van een project en de zachte, menselijke aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit betekent dat de aandacht in deze training voor principes, methoden en tools altijd gekoppeld wordt aan de vraag wat dit voor de diverse betrokkenen betekent. En hoe projectleider en team daarmee aan de slag kunnen. Een consequentie van dit uitgangspunt is dat bijvoorbeeld het maken van een mijlpalenplan een teamactiviteit is. Met als resultaat een door het team gedragen plan. Door de inbreng van de teamleden wordt het plan beter en realistischer en is er ‘automatisch’ commitment bij het plan. En evenzo  is de Project Start-Up (PSU) tevens het moment om iets aan teambuilding te doen. Een goed projectteam ontstaat immers niet vanzelf.

Sturen en invloed uitoefenen op basis van de eigen persoon is daarmee het fundament voor goed projectleiderschap.  Een goede projectleider is geen speelbal, maar is een regisseur die op een flexibele wijze invloed uitoefent op alle partijen die bij het project betrokken zijn: teamleden, opdrachtgever, contractpartijen, etc. Vandaar dat in deze integrale training ook zaken aan de orde komen als: hoe creëer je als projectleider een team? Hoe zorg je voor invloed bij de opdrachtgever, hoe kom je tot een aansprekend plan van aanpak, hoe maak je een planning waaraan iedereen zich committeert, hoe leid je een risico-sessie? etc.

De inhoud van deze training Projectleiderschap is methode-neutraal en kan goed worden gecombineerd met of aansluiten bij meer specifieke projectmanagement-methoden, zoals PRINCE2, IPMA, PMI, etc. Wij maken de training altijd op maat waarmee we de aansluiting op de praktijk borgen.

"The world is changing and so must you"
- Susanne Madsen in 'The Power of Project Leadership'

Aanpak

In deze interactieve training Projectleiderschap worden de begrippen en in aansluiting daarop de houdings- en gedragsaspecten van het leiding geven aan projecten goed neergezet en uitgediept. Onze visie is dat de harde en zachte aspecten van het managen van projecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het bijgaande filmpje naar aanleiding van de tweede herziene druk van haar boek ‘The Power of Project Leadership’ legt collega Susanne Madsen uit wat het het belang is van balans tussen hard en zacht bij het leiden van projecten.

Inhoud:

 • Visie op het leiden van projecten
 • De rollen van opdrachtgever, projectleider en projectmedewerker
 • Persoonlijk leiderschap
 • De projecttrechter
 • De Project Start-Up (PSU)
 • Organiseren van het project
 • Teamontwikkeling
 • Het leiden en faciliteren van teamsessies
 • Het inregelen van processen, tools en technieken
 • Planning is building commitment
 • Bijsturen en escaleren

Praktische zaken

 • 3 modules van 2 dagen (3 x 2,5) met tussenliggende avond
 • Locatie: in hotel of conferentie-oord
 • De training wordt op maat gemaakt, afgestemd op de organisatiepraktijk
 • De deelnemers ontvangen de in de training gebruikte materialen in digitale vorm
 • De deelnemers krijgen vooraf en tussendoor lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten.
 • Trainers: drs. Karel van Wijngaarden en drs. Gert Wesselink
Neem geheel vrijblijvend contact op