Psychologie van Risicomanagement | OPEN INSCHRIJVING

In de innovatieve training Psychologie van Risicomanagement worden de inzichten van de gedragseconomie vertaald naar de wereld van projecten. Met de toekenning van de Nobelprijs voor de Economie (2002) aan Daniel Kahneman staat het vakgebied gedragseconomie volop in de aandacht van beleidsmakers en beslissers. Kenmerkend voor de gedragseconomie is de focus op het feitelijk handelen van mensen in economische keuzevraagstukken. Deze training maakt inzichtelijk op welke wijze wij mensen onze oordelen vormen en hoe wij tot besluiten komen in situaties van onzekerheid. En welke valkuilen daarbij op de loer liggen. Kennis van de valkuilen en hun remedies is voor de sleutelfiguren in een project een noodzakelijke aanvulling op beleid, systemen en tools op het gebied van risicomanagement.

In de eendaagse training Psychologie van Risicomanagement staat de praktische toepassing centraal van psychologische inzichten bij het identificeren en managen van risico’s in projecten. Concreet verschaft de training inzicht in de belangrijkste psychologische valkuilen en vertekeningen (biases) die een rol spelen bij de oordeels- en besluitvorming t.a.v. risico’s en kansen in projecten. Deze kennis scherpt uw kritisch vermogen aan en stelt u in staat de effecten van ingebakken menselijke vertekeningen in oordelen en keuzes tijdig te signaleren, te vermijden of te corrigeren (de-biasen). Bottomline: de training Psychologie van Risicomanagement maakt de deelnemers risico-intelligenter en verschaft daarmee de basis voor excellent risicomanagement in welke sector of branche dan ook. 

"Our brain sees the world as less, far less, random than it actually is. It is as if there were two planets: the one in which we actually live and the one, considerably more deterministic, on which people are convinced we live. It is as simple as that: past events will always look less random than they were. It is called the hindsight bias."
- Nassim Taleb in Fooled by Randomness

Aanpak

De keuze van de te behandelen biases wordt vooraf afgestemd op de mate van relevantie voor de projecten in uw organisatie. Maatwerk dus. training projectmanagement

Inhoud:

  • Over het snelle en langzame denken
  • Heuristieken en biases
  • Optimisme: over ingebakken optimisme en de effecten op projecten, plannen en budgetteren
  • Hindsight: over het over het hoofd zien van de rol van toeval
  • Availability bias: over het zo precies mogelijk inschatten van kansen
  • Prospect theory: over de psychologie van winst en verlies
  • Framing: hoe de wijze waarop zaken worden gepresenteerd onze oordelen over de inhoud vertekent

Praktische zaken

  • Wij hebben als bureau de afgelopen jaren het gedachtengoed van de gedragseconomie verder ontwikkeld voor trainingsdoelen en uitgedragen in de werelden van finance, accountancy en bouw & vastgoed.
Neem geheel vrijblijvend contact op