Managen van Projecten

De leergang Managen van Projecten (MVP) is ons paradepaardje waar het gaat om het op maat en bedrijfsspecifiek ontwikkelen van ProjectManagement-competenties. De leergang Managen van Projecten integreert de methodische, gedragsmatige en bedrijfsspecifieke aspecten van projectleiderschap. De leergang is bedoeld voor ambitieuze projectleiders die zich verder willen ontwikkelen en voor talenten die de ambitie hebben projectleider te willen worden. De MVP is met name aantrekkelijk voor die organisaties of organisatie-onderdelen waarbij het primaire proces een projectmatig karakter heeft. Bijvoorbeeld: ingenieursbureaus, bouwbedrijven, recherche-afdelingen, onderzoeksafdelingen, beleidsafdelingen en andere onderdelen van de overheid waarbij projectmatig wordt gewerkt.

Kenmerkend voor de MVP is dat de harde, methodische en de zachte, gedrags-matige aspecten in hun onderlinge samenhang aan bod komen. Het succes van een project is immers gebaseerd op een goede voorbereiding, structurering en beheersing van het project. Maar ook op het goed hanteren van het samenspel tussen het projectteam, de stakeholders en de opdrachtgever. Aan de orde komen methoden en technieken die voor de projectleiding belangrijk zijn om het project en de samenwerking goed op de rails te zetten zoals een Project Start-Up (PSU). Maar we besteden via de inzet van gastdocenten of bedrijfseigen managers ook aandacht aan al die aspecten die nodig zijn om het project strak te beheersen, zoals contract-management, risicomanagement, cash management, etc. Kern van projectmanagement is al de harde en zachte aspecten goed te overzien en integraal te managen. De MVP biedt daarvoor de basis.

Inhoudelijk-methodisch is de leergang Managen van Projecten aangepast aan de eisen van vandaag. Dat betekent dat desgewenst naast klassiek (waterval) projectmanagement ook meer Agile ontwikkel- en productiemethoden aan bod kunnen komen zoals Sprint en Scrum. Verder behandelen we in de MVP de belangrijkste cognitieve biases en de manier waarop je het effect van deze vertekeningen kunt afzwakken. Waar het gaat om de besluitvorming in projecten (BDM) en het managen van risico’s en kansen delen wij de inzichten van de gedrageconomie. Tot slot, de body-of-knowledge over het managen van projecten bieden wij methode-neutraal aan, maar deze kunnen wij desgewenst ook toesnijden op de PRINCE2, PMI, of IPMA-standaard.

Op persoonlijk niveau staat in dit programma het begrip persoonlijk leiderschap centraal. Kern van persoonlijk leiderschap is dat de effectiviteit van jouw eigen handelen sterk bepaald wordt door de kwaliteit van jouw vermogen om met jezelf om te gaan. Daarbij gaat het om vaardigheden als: hoe maak ik echt contact? Hoe druk ik mezelf eenduidig uit? Hoe hanteer ik mijn emoties? Hoe zorg ik dat de ander naar mij luistert? etc. In het leertraject wordt op verschillende manieren aandacht gegeven aan het ontwikkelen van deze persoonlijke competenties. In de gehanteerde bejegenings-methode is het uitgangspunt dat jij zelf het instrument bent. In dit MVP-traject leer je ‘dit instrument’ zodanig af te stemmen op jezelf èn de ander dat je in jouw gedrag maximaal effectief bent. Via specifieke testen en instrumenten, maar ook via learning centres, intervisie en persoonlijke coaching wordt het leren op persoonlijk niveau ondersteund.

"Er is niets zo mooi als een project. Een project is als een eigen kind. Je ziet het groeien en bloeien."
- Klaus D. Tumuscheit in 'Hoe overleef ik een Project?'

Aanpak

In de leergang Managen van Projecten zijn drie draden met elkaar verweven tot een stevig programma. De eerste draad betreft de inhoudelijke en methodische kant van het managen van projecten. We hebben het dan over de ‘body of knowledge’. De tweede draad betreft het gedragsmatige aspect van het leiden van projecten. Het gaat hier om zaken als het aansturen van projectteamleden, het faciliteren van bijeenkomsten, etc. Maar ook om bijvoorbeeld de vraag: welke competenties moet ik verder ontwikkelen om meer invloed uit te oefenen? De derde draad is de koppeling naar het DNA van de eigen organisatie. Centraal staan daar antwoorden op vragen als: en hoe we doen we dat hier? En hoe is het managen van projecten hier gekoppeld aan bijv. Finance? Met deze laatste draad wordt de MVP ingebed in de organisatie-praktijk. Wij hebben de aantoonbare ervaring in huis om deze drie draden te verbinden tot een uitdagend en uitgebalanceerd programma.

De optie bestaat om via een begeleidend coaching-traject de vertaalslag te maken naar de praktijk van de projectleider. Wanneer de projectleider deze slag goed weet te maken, geeft dat doorgaans een enorme boost aan het zelfvertrouwen. En aan het plezier om met de nieuwe inzichten en tools aan de slag te gaan.

Praktische zaken

  • De leergang Managen van Projecten (MVP) bestaat uit 4 modules van 2 dagen met tussenliggende avond (4 x 2,5) en heeft een doorlooptijd van 6 - 8 maanden
  • De leergang wordt op maat gemaakt op alle relevante aspecten: methodisch, gedragsmatig en bedrijfsmatig
  • Deelnemers aan de MVP ontvangen lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten gedurende de leergang
  • Deelnemers ontvangen de in de leergang gebruikte materialen in digitale vorm + het boek 'Hoe overleef ik een Project' van Klaus D. Tumuscheit.
  • Trainers: drs. K.van Wijngaarden en drs. Gert Wesselink
Neem geheel vrijblijvend contact op