Leergang Project Leiderschap

De Leergang Project Leiderschap (LPL) is ons paradepaardje waar het gaat om het op maat en organisatie-specifiek ontwikkelen van PM-competenties. De Leergang Project Leiderschap integreert de methodische, gedragsmatige en organisatie-specifieke aspecten van projectleiderschap. De leergang is bedoeld voor de ambitieuze projectleiders die zich verder willen ontwikkelen en voor de talenten die de ambitie hebben allround projectleider of projectmanager te willen worden. De leergang is met name aantrekkelijk voor die publieke organisaties of organisatie-onderdelen waarbij het primaire proces een projectmatig karakter heeft. Bijvoorbeeld: interne ingenieursbureaus, recherche-afdelingen, onderzoeksafdelingen, beleidsafdelingen en andere onderdelen van de overheid waarbij projectmatig werken een prominente plaats heeft.

Kenmerkend voor de Leergang Project Leiderschap is dat de harde, methodische en de zachte, gedragsmatige aspecten in hun onderlinge samenhang aan bod komen. Het succes van een project is immers gebaseerd op een goede voorbereiding, structurering en sturing van het project. Maar ook op het goed hanteren van het samenspel tussen het projectteam, de stakeholders en de opdrachtgever. In de Leergang Project Leiderschap komen methoden en technieken aan de orde die voor de projectleiding belangrijk zijn om het project èn de samenwerking goed op de rails te zetten. Via de inzet van gastdocenten en bedrijfseigen managers en professionals geven we in de leergang ook aandacht aan de organisatieaspecten die nodig zijn om het project te beheersen, zoals bijvoorbeeld omgevingsmanagement, contract-management, risicomanagement,  etc.

training projectmanagementInhoudelijk-methodisch is de Leergang Project Leiderschap aangepast aan de eisen van vandaag en morgen. Dat betekent dat desgewenst naast klassiek (waterval) projectmanagement ook meer Agile ontwikkel- en productiemethoden aan bod kunnen komen zoals Sprint en Scrum. Waar het gaat om de besluitvorming in projecten en het managen van risico’s en kansen delen wij de meest recente inzichten vanuit de gedragseconomie. Tot slot, de body-of-knowledge over het managen van projecten bieden wij methode-neutraal aan, maar deze kunnen wij desgewenst ook toesnijden op de PRINCE2, PMI, of IPMA-standaard. Maatwerk is immers het uitgangspunt.

Op persoonlijk niveau staat in dit programma het begrip persoonlijk leiderschap centraal. Kern van persoonlijk leiderschap is dat de effectiviteit van jouw eigen handelen sterk bepaald wordt door de kwaliteit van jouw vermogen om met jezelf om te gaan. Daarbij gaat het om vaardigheden als: hoe maak ik echt contact? Hoe druk ik mezelf eenduidig uit? Hoe hanteer ik mijn emoties? Hoe zorg ik dat ik effectief invloed heb?, etc. In de Leergang Project Leiderschap geven we op verschillende manieren aandacht aan het ontwikkelen van deze persoonlijke competenties. Het uitgangspunt in de gehanteerde bejegeningsmethode is dat jij zelf het instrument bent. In deze leergang leer je ‘dit instrument’ zodanig af te stemmen op jezelf èn de ander dat je in jouw gedrag maximaal effectief bent. Via specifieke testen en instrumenten, maar ook via learning centres, intervisie en persoonlijke coaching wordt het leren in deze intensieve leergang op persoonlijk niveau ondersteund.

"Er is niets zo mooi als een project. Een project is als een eigen kind. Je ziet het groeien en bloeien."
- Klaus D. Tumuscheit in 'Hoe overleef ik een Project?'

Aanpak

In de Leergang Project Leiderschap zijn drie draden met elkaar verweven tot een stevig programma. De eerste draad betreft de inhoudelijke en methodische kant van het managen van projecten. We hebben het dan over de ‘body of knowledge‘ van projectmanagement: bijv aan de hand van de indeling project life-cycle’s, PM-processen en kennisgebieden. De tweede draad betreft de gedragsmatige aspecten van het leiden van projecten. Het gaat hier om zaken als het aansturen van projectteamleden, het faciliteren van bijeenkomsten, etc. Maar ook om bijvoorbeeld de vraag: welke competenties moet ik verder ontwikkelen om meer invloed uit te oefenen? De derde draad is de koppeling naar het DNA van de eigen organisatie. Centraal staan daar antwoorden op vragen als: en hoe we doen we dat hier? En hoe is het managen van projecten hier gekoppeld aan bijv. budgetbeheersing? Met deze laatste draad wordt de Leergang Project Leiderschap ingebed in de organisatie-praktijk. Wij hebben de aantoonbare ervaring in huis om deze drie draden te verbinden tot een uitdagend en uitgebalanceerd programma.

Praktische zaken

  • De leergang Project Leiderschap (LPL) bestaat uit 4 modules van 2 dagen met tussenliggende avond (4 x 2,5) en heeft een doorlooptijd van 6 - 8 maanden
  • De leergang wordt op maat gemaakt op alle relevante aspecten: methodisch, gedragsmatig en organisatie-specifiek
  • Mogelijkheid om de leergang te koppelen aan een certificeringstraject op het inhoudelijk, methodisch gedeelte (PRINCE2, IPMA, PMI of PMW)
  • Deelnemers aan de LPL ontvangen lees-, reflectie- en toepassingsopdrachten gedurende de leergang
  • Deelnemers ontvangen de in de leergang gebruikte materialen in digitale vorm + het boek 'Hoe overleef ik een Project' van Klaus D. Tumuscheit.
  • Trainers: drs. K.van Wijngaarden en drs. Gert Wesselink
Neem geheel vrijblijvend contact op