Implementatie Projectmatig Werken

Implementatie Projectmatig Werken: wij hebben er de afgelopen jaren een indrukwekkend track-record in opgebouwd. Zowel in het bedrijfsleven als bij de diverse geledingen van de overheid. Aanleidingen om een opgave of uitdaging projectmatig op te pakken verschillen van organisatie tot organisatie. De ene keer ligt het accent op het zeker willen stellen dat collectieve inspanningen een specifiek resultaat opleveren. Dan weer is de drijfveer dat de inspanningen van al die betrokkenen meerwaarde moeten opleveren ten opzichte van het gestelde doel. Of is projectmatig werken een vehikel om de verkokering te omzeilen en echte samenwerking tot stand te brengen.

training projectmanagementWat de aanleiding ook is, altijd geldt dat het slagen of falen van de inhoudelijke missie afhankelijk is van de wijze waarop deze wordt ingevoerd. Het implementeren van projectmatig werken is meer dan het trainen van de medewerkers. Voorafgaande aan een succesvolle implementatie zijn diverse vragen te beantwoorden: over het waarom, over de essentie, over de accenten, over de taal, over de kartrekkers, etc. De implementatie van projectmatig werken is bij uitstekĀ maatwerk.

"Leiderschap en cultuur zijn twee kanten van dezelfde medaille."
- Edward H. Schein

Aanpak

In onze visie is het van belang om aan te sluiten op wat er is. Concreet betekent dit dat wij metĀ u zoeken naar de aanknopingspunten in de organisatiecultuur. Dat levert doorgaans de inzichten en de handvatten op om de implementatie op maat te maken. Samen met u komen we zo tot de bouwstenen en het plan om de implementatie van projectmatig werken succesvol te laten verlopen.