Implementatie Projectmatig Werken

Implementatie Projectmatig Werken: wij hebben er de afgelopen jaren een indrukwekkend track-record in opgebouwd. Vooral in organisaties waarbij het primaire proces niet projectmatig is. Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Aanleidingen om een opgave of uitdaging projectmatig op te pakken verschillen van organisatie tot organisatie. De ene keer ligt het accent op het zeker willen stellen dat collectieve inspanningen een specifiek resultaat opleveren. Dan weer is de drijfveer dat de inspanningen van al die betrokkenen meerwaarde moeten opleveren ten opzichte van het gestelde doel.

Wat de aanleiding ook is, altijd geldt dat het slagen of falen van de inhoudelijke missie afhankelijk is van de wijze waarop deze wordt ingevoerd. Het implementeren van projectmatig werken is meer dan het trainen van de medewerkers. Voorafgaande aan een succesvolle implementatie zijn vele vragen te beantwoorden: over het waarom, over de essentie, over de accenten, over de taal, over de balans tussen hard en zacht, etc. Het moge duidelijk zijn, de implementatie van projectmatig werken is maatwerk.

Samen met u ontcijferen wij de unieke organisatiecultuur van uw organisatie. Dat levert de inzichten en handvatten om de implementatie op maat te maken. In onze visie is het van belang om aan te sluiten op wat er is. In het DNA van de organisatie en bij de mensen om wie het gaat. Ook als de projectmatige werkwijze beoogt iets nieuws toe te voegen aan wat er is. Juist dan. Graag brengen wij onze inzichten en ervaring in om de implementatie van projectmatig werken bij u tot een succes te maken.

"Leiderschap en cultuur zijn twee kanten van dezelfde medaille."
- Edward H. Schein

Aanpak

Op basis van het intake-gesprek komen wij met een voorstel op maat voor een stapsgewijze aanpak. Samen met u komen we zo tot de bouwstenen en het plan om de implementatie van projectmatig werken succesvol te laten verlopen.