Trainingen Projectmanagement

Leiden van Projecten

Onze core-business is het verzorgen van maatwerk trainingen projectmanagement. Methodisch gebaseerd op een van de bekende projectmanagement-methodieken zoals PRINCE2, PMBOK, PMW of gewoon methode-neutraal. We zijn daarin niet dogmatisch: ‘anything goes’. Zolang het maar doet waarvoor het bedoelt is. En aansluit op het DNA van de organisatie.

Onze insteek is dat de mensen met het geleerde meteen hun specifieke bijdrage aan het project kunnen leveren. Zonder nog allerlei vertaalslagen te moeten maken van theorie naar praktijk. In onze aanpak vertaalt zich dit beginsel bij de aanvang van een traject altijd in een kort vooronderzoek. Hierin stellen wij via ‘meelopen’ en interviews met smaakmakers uit de organisatie vast wat de gewenste gedragingen zijn en in welke culturele context dat gedrag moet worden vertoond. Op basis van het vooronderzoek leggen wij u een plan van aanpak (PvA) voor met ons zakelijke voorstel. Na goedkeuring van het PvA en het ontwerp op hoofdlijnen gaan wij aan de slag om de training verder inhoudelijk en didactisch uit te werken.

Inhoudelijk zorgen wij voor een state-of-the-art invulling van het programma. Als didactisch principe hanteren wij de methode van het ervarend leren (learning by doing). Deze methode garandeert niet alleen de broodnodige afwisseling in de training, maar maakt ook dat we de verschillende leerstijlen van de diverse deelnemers optimaal aanspreken. Met uitdagende en speelse vormen zorgen wij ervoor dat het leerproces de diepgang heeft die u van ons verwacht. Door het creëren van een veilige setting maken we de drempels voor deelnemers laag om ook op vaardigheid te oefenen en meters te maken met het verwerven van nieuwe competenties. Onze ambitie is om elke training die wij verzorgen memorabel te doen zijn.