Trainingen Projectmanagement

Onze core-business is het verzorgen van trainingen projectmanagement voor de publieke sector. Deze trainingen bieden wij aan in de vorm van open inschrijving en/of als in-company. Wanneer een training wordt aangeboden als open inschrijving wordt dat op de site steeds aan de naamgeving van de training toegevoegd. Op de bewuste trainingspagina kunt u terugvinden op welke data de betreffende training plaatsvindt en hoe zich hiervoor kunt aanmelden.

Het leveren van maatwerk is het belangrijkste kenmerk van onze dienstverlening en werkwijze. Het betekent dat we in het voortraject van de training de projectmanagement-methode samen met u zodanig inregelen en accenten leggen dat deze exact aansluit op de aard van uw projecten en bedrijfsprocessen. Verder betekent maatwerk dat wij de zachte, gedragsmatige aspecten van het uitvoeren van projecten afstemmen op de cultuur (het DNA) van de organisatie. Op deze wijze zorgt maatwerk ervoor dat deelnemers meteen na de training met het geleerde aan de slag kunnen. Zonder nog allerlei lastige vertaalslagen te moeten maken van training naar praktijk.

Praktisch houdt het beginsel van maatwerk in dat wij een kort vooronderzoek (Quick Scan) uitvoeren bij de aanvang van een traject. Hierin stellen wij via ‘meelopen’ en interviews met smaakmakers uit de organisatie vast wat de gewenste gedragingen zijn en in welke culturele context dat gewenste gedrag moet worden vertoond. Op basis van het vooronderzoek leggen wij u een plan van aanpak en een ontwerp op hoofdlijnen voor met daaraan gekoppeld ons zakelijke voorstel. Na goedkeuring van dit plan gaan wij aan de slag om de training verder inhoudelijk en didactisch uit te werken.

Inhoudelijk zorgen wij voor een state-of-the-art invulling van het programma. Methodisch baseren wij onze trainingen op één van de best practice projectmanagement-methodieken zoals PRINCE2, PMBOK, of PMW. Of kiezen we er samen met u voor om aan te sluiten en door te borduren op een bestaande bedrijfsspecifieke variant. We zijn daarin niet dogmatisch: ‘Anything goes’. Zolang het instrument maar doet waarvoor het bedoeld is.

Als didactisch principe hanteren wij de methode van het ervarend leren (learning by doing). Deze methode garandeert niet alleen  afwisseling in de training, maar maakt ook dat we de verschillende leerstijlen van de diverse deelnemers optimaal aanspreken. Met uitdagende en speelse vormen zorgen wij ervoor dat het leerproces de diepgang heeft die u van ons verwacht. Door het creëren van een veilige setting maken we de drempels voor deelnemers laag om ook op vaardigheid te oefenen en meters te maken met het verwerven van nieuwe competenties. Onze ambitie is om elke training die wij verzorgen memorabel te doen zijn.