Training Persoonlijk Leiderschap

De training persoonlijk leiderschap is bestemd voor aankomende projectleiders of ambitieuze projectmanagers die hun persoonlijke effectiviteit in relatie tot de ander willen verbeteren. Juist als projectleider geldt dat de effectiviteit van jouw handelen sterk bepaald wordt door de kwaliteit van het vermogen om met jezelf om te gaan. Vraagstukken als: hoe maak ik echt contact? Hoe druk ik mezelf eenduidig uit? Hoe hanteer ik mijn emoties? Hoe zorg ik dat de ander naar mij luistert? etc. zijn de onderwerpen die ‘werkende weg’ in deze training aan bod komen. De opvatting die in deze training wordt gehuldigd is dat jij het instrument bent en dat het daarbij in principe niet uitmaakt wat ‘de kleur’ is van de ander.

Centraal in het ontwikkelingstraject persoonlijk leiderschap staat de bejegenings-methode van Ferdinand Cuvelier. In deze methode is het uitgangspunt dat jij zelf het instrument bent. In de training leer je ‘dit instrument’ zodanig af te stemmen op jezelf èn de ander dat je in jouw gedrag als projectleider maximaal effectief bent.

Onze diverse soft skills trainingen kunnen stand alone worden gevolgd, maar zijn ook uitermate geschikt om complementair in te zetten. Zo kunnen deelnemers die een PRINCE2, IPMA of PMI-training hebben gevolgd – bijvoorbeeld om zich te certificeren – zich tevens de noodzakelijke zachte competenties eigen maken. Zo komen alle relevante competties – harde en zachte – alsnog en in samenhang aan bod.

soft skills voor projectleiders

"Als je de wedstrijd kan lezen, je eigen emoties kan hanteren en een goed plan hebt, dan ben je onverslaanbaar. "
- Anoniem

Aanpak

In de training wordt gewerkt vanuit het principe dat jouw persoonlijke effectiviteit naar de ander besloten ligt in omgang met jezelf. De training is persoonlijk en wordt op maat gemaakt. Vanwege de persoonlijke benadering en het systematisch karakter van de gebruikte methodes is de training uiterst krachtig. U leert vaardigheden als erkennen, hanteren van feedback, zelfexpressie en beïnvloeden effectief in te zetten. Het eigen maken van de aangereikte inzichten en de daaraan gekoppelde persoonlijke leermomenten vinden plaats door in de (groeps- of individuele) training praktijksituaties te analyseren en in te trainen. De stijl is praktisch, persoonlijk en ambachtelijk.

In onze leergang Managen van Projecten (MVP) is persoonlijk leiderschap een van de draden waaruit de leergang is opgebouwd.

Inhoud:

 • Thema’s: ik en de ander
 • Binnen- en buitenwereld
 • Effectiviteit: intentie = effect
 • De bejegeningsmethode van F. Cuvelier
 • Erkennen als sleutel tot het maken van contact
 • Voelen en hanteren van eigen emoties
 • Inzicht in eigen sterktes en zwaktes
 • Zicht op de ander
 • Beïnvloeden met impact

Praktische zaken

 • 2 x 2 dagen met tussenliggende avond (2 x 2,5)
 • Per training 6 – 8 deelnemers
 • Locatie: hotel of conferentieoord
 • De inhoud van de training persoonlijk leiderschap kan ook 1-op-1 als een personal coachingtraject worden aangeboden.
Neem geheel vrijblijvend contact op