Teamontwikkeling

Een team is een doelgericht samenwerkingsverband van mensen. Een team is de kleinste bouwsteen van de organisatie die als zodanig ook zelf de kenmerken van de organisatie als geheel vertoont. Zo zijn er doelen, is er een taakverdeling, zijn er afspraken, en er is leiderschap. Maar bovenal zijn er mensen met al hun kwaliteiten en uitdagingen die samen dagelijks hun werkzaamheden verrichten. Iedereen die onderdeel is van een team of afdeling – of daar leiding aan geeft –  weet 2 dingen: ten eerste dat de waarde van een goed team letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar is en ten tweede dat je een goed functionerend team niet cadeau krijgt. Teamwerk is een werkwoord.

Wij hebben in de loop van de jaren uitgebreide ervaring opgedaan met allerlei soorten teams in zeer diverse omstandigheden. De vragen van onze klanten variëren daarbij van: ‘het team is nieuw en moet zo snel mogelijk resultaten boeken, (hoe) kun je de teamontwikkeling versnellen?’, ‘het loopt best aardig, maar het kan en het moet vooral beter, hoe doen we dat?’, ‘er zijn twee bloedgroepen die optimale samenwerking in de weg staan, hoe kunnen we dat doorbreken?’, ‘de vergaderingen met het team leveren te weinig op, zowel in resultaten als in energie: hoe dit te veranderen?’ En vele varianten op dit thema. En zoals onze klanten weten, slagen we er telkens in effectieve oplossingen te bedenken om teams verder te helpen.

Onze diverse soft skills trainingen kunnen stand alone worden gevolgd, maar zijn ook uitermate geschikt om complementair in te zetten. Zo kunnen deelnemers die een PRINCE2, IPMA of PMI-training hebben gevolgd – bijvoorbeeld om zich te certificeren – zich tevens de noodzakelijke zachte competenties eigen maken. Zo komen alle relevante competties – harde en zachte – alsnog en in samenhang aan bod.

soft skills voor projectleiders

"Nobody is perfect but a team can be"
- Meredith Belbin

Aanpak

Op basis van de door ons vergaarde informatie vanuit het eerste gesprek doen wij een voorstel voor een vorm van teambuilding. Er zijn daarbij vele wegen naar Rome. Wij hebben in de loop van de jaren deelnemers in het kader van teambuilding vlotten laten bouwen, houten constructies in elkaar laten zetten, met LEGO® aan de slag gezet, een korte film laten maken, laten aikido-en, etc. De vorm is in zoverre belangrijk dat deze aansluit bij de deelnemers en de cultuur van de organisatie. Naast deze klassieke vormen van teambuilding gaan wij soms ook gewoon in gesprek met het team. Wat de vorm of insteek ook is, het gaat altijd om het bewust en bespreekbaar maken van de onderlinge interactie en de thema’s die daarin liggen opgesloten. Wij zorgen voor een veilige setting en hebben de tools en competenties om de teambuilding in goede banen te leiden.

Inhoud:

  • Teams: soorten en maten
  • Het team: bouwsteen van de organisatie
  • Het dream-team
  • Vijf valkuilen van teams
  • Kwaliteiten en valkuilen
  • Teamrollen
  • Feedback en feedforward
  • Actieplan en afspraken