Sturen op Samenwerken

In deze unieke workshop sturen op samenwerken ervaar je wat goed samenwerken vraagt en leer je hoe je als projectleider met jouw gedrag kan sturen op de samenwerking. Over het belang van samenwerken kunnen we ondertussen kort zijn. Samenwerken is een competentie die in de complexe, dynamische wereld van vandaag voor teams en organisaties ‘survival-value’ heeft. Iedereen die wel eens ervaren heeft hoe goede samenwerking er uit ziet, beseft dat echt samenwerken iets magisch heeft. Spreekwoordelijk zijn de ervaringen van projectteams die als het er echt op aan komt bergen kunnen verzetten. Daarom is kennis van de psychologie van samenwerken meer dan interessant. Zeker als je bedenkt dat samenwerken niet alleen werkplezier brengt, maar ook tot klinkende resultaten leidt.

In deze memorabele workshop sturen op samenwerken ervaart iedere deelnemer op speelse èn indringende wijze wat samenwerken is. En wat er bij komt kijken om samenwerking met anderen te realiseren. En wat jij als projectleider, teamlid of opdrachtgever kunt doen – en moet laten – om de samenwerking van de grond te krijgen en levend te houden. De workshop geeft antwoorden op de vraag hoe jij als indivdu kunt sturen op de onderlinge samenwerking. Onze ervaring is dat in deze workshop voor velen het kwartje valt.

Simulatie

De werkvorm die wij tijdens deze workshop sturen op samenwerken hanteren is een simulatie. Deze simulatie zet de essentie van het samenwerkingsvraagstuk scherp neer. Alle deelnemers zijn actief betrokken in de simulatie en ervaren wat het betekent om vertrouwen te geven of te vragen, maken mee hoe vaagheid in de communicatie goede intenties kan ondermijnen. En begrijpen waarom je soms bereid moet zijn te vechten om samen door één deur te kunnen. In de nabespreking van de simulatie worden de laatste speltheoretische inzichten gedeeld en vertaald naar concreet gedrag. De persoonlijke reflectie maakt voor een ieder duidelijk waar zijn of haar kwaliteiten liggen en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Onze diverse soft skills trainingen kunnen stand alone worden gevolgd, maar zijn ook uitermate geschikt om complementair in te zetten. Zo kunnen deelnemers die een PRINCE2, IPMA of PMI-training hebben gevolgd – bijvoorbeeld om zich te certificeren – zich tevens de noodzakelijke zachte competenties eigen maken. Zo komen alle relevante competties – harde en zachte – alsnog en in samenhang aan bod.

" Een dynamische interactieve workshop waarbij een ogenschijnlijk simpele opdracht verrassende uitkomsten oplevert en vertrouwen en goede samenwerking centraal staat. "
- opdrachtgever

Aanpak

Deze workshop is de ideale start van een traject gericht op het verbeteren van de samenwerking, maar kan ook als stand-alone workshop een krachtige impuls geven aan de samwerking in het team, het project of de afdeling.