Beinvloeden met Impact

De training Beïnvloeden met Impact is bestemd voor professionals die vanuit de inhoud en hun deskundigheid in het eigen vak ‘dingen voor elkaar willen krijgen’. Met andere woorden voor HR-functionarissen, ICT-professionals, interne accountants, bedrijfsjuristen, etc. De invalshoek is het realiseren van veranderingen. De rol die van change agent. De training richt zich daarmee op de veranderkundige competenties die nodig zijn om draagvlak of buy-in te verkrijgen. Het belang van het hebben van persoonlijke invloed staat daarbij buiten kijf. In organisaties is invloed traditioneel verbonden aan de formele bevoegdheden die aan een functie kleven. Met de toenemende verplatting van organisaties en het daaraan verbonden belang om mensen mee te krijgen is invloed verkrijgen en uitoefenen steeds meer een onmisbare persoonlijke competentie.

Onze diverse soft skills trainingen kunnen stand alone worden gevolgd, maar zijn ook uitermate geschikt om complementair in te zetten. Zo kunnen deelnemers die een PRINCE2, IPMA of PMI-training hebben gevolgd – bijvoorbeeld om zich te certificeren – zich tevens de noodzakelijke zachte competenties eigen maken. Zo komen alle relevante competties – harde en zachte – alsnog en in samenhang aan bod.

soft skills voor projectleiders

"Buy-in, saving your good idea from getting shot down."
- John P. Kotter

Aanpak

In deze training worden de visie, de tools en de competenties aangereikt en verder ontwikkeld die voor de professional in de rol van change-agent van belang zijn. Naast diagnostisch gereedschap en eigentijdse veranderkundige noties wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de persoonlijke competenties van de professional. Er wordt gewerkt met eigen veranderkundige cases van de deelnemers.

Inhoud:

 • Veranderingen bewerkstelligen
 • De rol van change agent
 • Effectiviteit van beïnvloeden
 • Weerstand herkennen
 • Hanteren van het eigen kompas
 • Mentaal aikido-en
 • Invloed uitoefenen en impact hebben
 • Interventies

Praktische zaken

 • Deze training wordt via intake en interviews op maat gemaakt
 • 3 x 1 losse dag of 1 x 2-daagse training met tussenliggende avond
 • Per training 6 – 8 deelnemers
 • Lokatie (in overleg) bij de klant of in een hotel/conferentie-oord
Neem geheel vrijblijvend contact op