Diagnosing and Changing Organizational Culture

4,99

  • OCAI als diagnose-instrument
  • Organisatie- en cultuurtypologieën

Beschrijving

Organisatiecultuur

Het boek van Quinn & Cameron ben ik met hoge verwachtingen gaan lezen. Aan de verwachtingen is voldaan. Het is gedegen boek, waarin een aantal opvattingen staan en invalshoeken worden gebezigd, waar ik goed mee uit de voeten kan. Om te beginnen dat de bedrijfscultuur in alle manifestaties van de organisatie is terug te vinden. Dit ruime cultuurbegrip maakt dat ook andere variabelen dan de cultuur zelf (structuur, strategie, etc.) informatie bevatten over en drager zijn van die cultuur. Verder spreekt mij aan dat de organisatiecultuur het meest fundamentele niveau van het veranderingsproces vertegenwoordigt. Sterk vind ik de koppeling van cultuurverandering aan persoonlijke verandering als manager c.q. leider. Het diagnosemodel is voor managers die zich niet theoretisch verdiept hebben in het onderwerp ongetwijfeld een ‘eye-opener’.

Aan de slag met cultuuranalyse en verandering? Wij staan u graag bij met advies en best practices.

Andere suggesties…