Manifest

Onze missie is onze klanten te helpen bij het ontwikkelen van mens en organisatie. En onze opdracht is al het goede dat de gedragswetenschappen te bieden hebben praktisch toepasbaar te maken voor onze klanten. Onze visie is dat organisatieontwikkeling start met het bewegen en ontwikkelen van mensen. Onze professionele overtuiging is dat de organisatiecultuur daarbij sleutel is. Concreet, dat als je wilt veranderen en verbeteren je altijd aansluit bij wat er is. En dat – omdat leiderschap en organisatiecultuur twee kanten van dezelfde medaille zijn – leiderschapsontwikkeling de hefboom is voor het ontwikkelen van mens en organisatie. En dat persoonlijk leiderschap altijd aan de basis staat van leiderschap naar anderen. Wij stimuleren leren waar we maar kunnen. Door op te leiden, te trainen, te coachen en de boeken die we lezen via samenvattingen te delen. We zijn nooit uitgeleerd.