Training Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap

De training persoonlijk leiderschap is bestemd voor managers of leidinggevenden die hun persoonlijke effectiviteit in relatie tot de ander willen verbeteren. Of je nu teammanager bent, projectleider of van origine professional, in alle gevallen geldt dat de effectiviteit van het eigen handelen sterk bepaald wordt door de kwaliteit van jouw vermogen om met jezelf om te gaan. Vraagstukken als: hoe maak ik echt contact? Hoe druk ik mezelf eenduidig uit? Hoe hanteer ik mijn emoties? Hoe zorg ik dat de ander naar mij luistert? etc. zijn de onderwerpen die ‘werkende weg’ in deze training aan bod komen. De opvatting die in deze training wordt gehuldigd is dat jij het instrument bent en dat het daarbij in principe niet uitmaakt wat ‘de kleur’ is van de ander.

Centraal in het ontwikkelingstraject Persoonlijk Leiderschap staat de bejegeningsmethode van Ferdinand Cuvelier. In deze methode is het uitgangspunt dat jij zelf het instrument bent. In de training leer je ‘dit instrument’ zodanig af te stemmen op jezelf èn de ander dat je in jouw gedrag maximaal effectief bent. Via Insights Discovery™ wordt het inzicht in jezelf en in anderen verder verdiept en leer je jouw gedrag verder af te stemmen op de ander.

"Als je de wedstrijd kan lezen, je eigen emoties kan hanteren en een goed plan hebt, dan ben je onverslaanbaar. "
- Anoniem

Aanpak

In de training wordt gewerkt vanuit het principe dat jouw persoonlijke effectiviteit naar de ander besloten ligt in omgang met jezelf. De training is persoonlijk en wordt op maat gemaakt. Vanwege de persoonlijke benadering en het systematisch karakter van de gebruikte methodes is de training uiterst krachtig. U leert vaardigheden als erkennen, hanteren van feedback, zelfexpressie en beïnvloeden effectief in te zetten. Het eigen maken van de aangereikte inzichten en de daaraan gekoppelde persoonlijke leermomenten vinden plaats door in de (groeps- of individuele) training praktijksituaties te analyseren en in te trainen. De stijl is praktisch, persoonlijk en ambachtelijk.

Inhoud:

 • Thema’s: ik en de ander
 • Binnen- en buitenwereld
 • Effectiviteit: intentie = effect
 • De bejegeningsmethode van F. Cuvelier
 • Erkennen als sleutel tot het maken van contact
 • Voelen en hanteren van eigen emoties
 • Insights Discovery™ profiel
 • Inzicht in eigen sterktes en zwaktes
 • Zicht op de ander
 • Beïnvloeden met impact

Praktische zaken

 • 2 x 2 dagen met tussenliggende avond.
 • Per training 6 – 8 deelnemers
 • Locatie in overleg
 • De inhoud van de training persoonlijk leiderschap kan ook als leidraad fungeren in MD-opleidingstrajecten of in een traject van personal training of executive coaching worden eigen gemaakt.
Neem geheel vrijblijvend contact op