Management Development (MD)

Management Development programma TOP

Wanneer het gaat om het aanleren van complexe managementvaardigheden – zoals het managen van een uitdagend project of het leidinggeven aan een veranderingsproces – is nabootsen van de praktijk geen haalbare kaart. Op zijn best wordt cursorisch leren dan droogzwemmen. Via zijn onderscheidende leerconcept komt het Talent Ontwikkel Programma (TOP) tegemoet aan de vraag naar een maatwerk opleiding voor het hoger kader die gericht is op het vergroten van de persoonlijk leiderschap en het verkrijgen van inzicht in de organisatie én haar processen.

Het Talent Ontwikkel Programma (TOP) is een eigentijds Management Development (MD) leertraject voor aankomende of doorgroeiende managers en veelbelovende professionals op HBO+ en WO-niveau. Het Talent Ontwikkel Programma is een unieke leergang, waarin jarenlange ervaring en expertise is verwerkt tot een subliem leerconcept. Door zijn aard en opzet levert het TOP als cultuurdrager tevens een belangrijke bijdrage aan de strategische ontwikkeling van de organisatie.

Action Learning

Het gehanteerde leerconcept van waaruit in het Talent Ontwikkel Programma wordt gewerkt staat bekend als action learning. Centraal in dit leerconcept staat het bedrijfskundige vraagstuk waaraan de deelnemers als projectteam gedurende de looptijd van het programma werken. Dit interdisciplinaire vraagstuk wordt in de regel door het senior management aangedragen en is sterk verbonden met het verbeteren of het vernieuwen van de business. Het kan daarbij gaan om een project op het gebied van innovatie, kwaliteitsverbetering, marketing, etc. Het bedrijfskundige vraagstuk fungeert in het traject als drager voor de leerervaringen van de teamleden. Gedurende het projectverloop worden de deelnemers geconfronteerd met specifieke vraagstukken van inhoudelijke aard, maar ook met individuele leervragen op het gebied van persoonlijk leiderschap. In de leermodules die samenvallen met de belangrijke mijlpalen in het verbeter- of veranderingsproject van de deelnemers worden de inhoudelijke vraagstukken uitgediept door interne of externe sprekers en deskundigen.

Persoonlijk leiderschap

Bedrijfskundig leren aan de hand van een echt project is mooi, maar ook steriel als niet de slag naar de persoon zelf wordt gemaakt. Uiteindelijk gaat het immers om het ontwikkelen van de persoonlijke competenties van de deelnemers. Op persoonlijk vlak staat in dit programma het begrip persoonlijk leiderschap centraal. Kern van persoonlijk leiderschap is dat de effectiviteit van jouw eigen handelen sterk bepaald wordt door de kwaliteit van jouw vermogen om met jezelf om te gaan. Daarbij gaat het om vaardigheden als: hoe maak ik echt contact? Hoe druk ik mezelf eenduidig uit? Hoe hanteer ik mijn emoties? Hoe zorg ik dat de ander naar mij luistert? etc. In het leertraject wordt op verschillende manieren aandacht gegeven aan het ontwikkelen van de persoonlijke competenties. Via specifieke testen en instrumenten (o.a. de bejegeningsmethode van Ferdinand Cuvelier en Insights Discovery™), maar ook via learning centres, intervisie en persoonlijke coaching wordt het leren op persoonlijk niveau ondersteund. In de gehanteerde bejegeningsmethode is het uitgangspunt dat jij zelf het instrument bent. In dit TOP-traject leer je ‘dit instrument’ zodanig af te stemmen op jezelf èn de ander dat je in jouw gedrag maximaal effectief bent.

Begeleiding

Dit intensieve leerproces wordt begeleid door een vaste kerndocent & trainer, die de rode draad van de leergang bewaakt en het leerproces van de deelnemers stimuleert en intensiveert. De kerndocent & trainer laat zich daarbij bijstaan door diverse interne managers en externe trainers, gastsprekers, trainingsacteurs, etc. Tot slot worden de individuele deelnemers gedurende het leertraject in een serie 1-op-1 gesprekken begeleid door een personal coach. Deze personal coach is een manager of professional uit de eigen organisatie van de deelnemer met affiniteit en senioriteit op het gebied van het begeleiden van talentvolle medewerkers. De begeleiding van de coach is er op gericht om de individuele leerbehoefte van de deelnemer te vertalen naar de praktijk in de eigen organisatie.

 

 

"All of the leaders I talked with agreed that no one can teach you how to become yourself, to take charge, to express yourself, except you"
- Warren Bennis in On Becoming a Leader

Aanpak

Het Talent Ontwikkel Programma is een leertraject dat samen met de stakeholders van de organisatie thematisch en cultureel op maat wordt gemaakt en wordt ingekleurd. Graag gaan wij met u in gesprek om dat proces voor uw organisatie op te zetten en te organiseren.

Inhoud:

  • Het verbeterproject (1): de drager van het leertraject bestaat uit een door het senior management aangedragen verbeter- of veranderingsproject dat door de deelnemers in teamverband wordt opgepakt.
  • Het inhoudelijke spoor (2): via bijdragen door vakdocenten op kernthema’s worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld state-of-the-art kennis en inzicht te vergaren m.b.t. de belangrijkste functionele pijlers en actuele vraagstukken van de algemene bedrijfsvoering binnen de sector. Voorbeelden van onderwerpen zijn ondernemerschap, innovatie, klantgerichtheid, MVO en verandermanagement.
  • Het persoonlijke effectiviteit spoor (3): de persoonlijke effectiviteit wordt vergroot via gerichte bijdragen tijdens de TOP-leermodules, o.a. via intervisie. De persoonlijke en procesmatige ‘hobbels’ die tijdens de projecten worden ervaren, worden daarbij als individuele leermomenten gebruikt. Deelnemers leren zichzelf beter kennen en zichzelf en anderen beter managen.