Training Leidinggeven aan professionals

Leidinggeven aan professionals doe je zo! 

Professionals zijn er in vele verschijningsvormen: medisch specialisten, accountants, ingenieurs, juristen, organisatie-adviseurs, etc. Professionals zijn beroepsbeoefenaren die met elkaar gemeen hebben dat hun vak gekenmerkt wordt door een hoge mate van specialisatie, complexiteit, en zelfsturing. Dat maakt het leidinggeven aan professionals anders. Kenmerkend voor de professional is dat hij als geen ander baas is en wil blijven in eigen vakdomein. In zijn boek ‘Leidinggeven aan professionals? Niet doen!’ geeft hoogleraar organisatiekunde en collega Mathieu Weggeman aan dat het sturen van professionals een aparte plaats onder de zon toekomt. Anders dan de titel van zijn boek doet vermoeden, hebben professionals wel degelijk behoefte aan leiding. De professional levert immers een bijdrage aan de output en performance van de organisatie als geheel. Afstemming en coördinatie is dus nodig en gewenst. Zie hier het vraagstuk van het leidinggeven aan professionals in de notedop.

 

"The professional's power derives from the fact that his work is too complex to be supervised by managers or standardized by analysts"
- Henry Mintzberg in The Structuring of Organizations

Aanpak

Op basis van een jarenlange ervaring met allerhande professionals ontwikkelde CLTR een eigen benadering van deze sturingsthematiek, uitgewerkt in het zogenaamde VR6-model. In het VR6-besturingsmodel wordt het dynamische evenwicht geschetst tussen sturen en vrijheid. In de training wordt met het VR6-model als kapstok stil gestaan bij en geoefend met de hiervoor vereiste leidinggevende competenties. Ondertussen heeft de in deze training gehanteerde visie op deze vorm van leiderschap een grote maatschappelijke relevantie in een tijd waarin vele medewerkers in grote mate van zelfstandigheid invulling geven aan hun takenpakket.

Inhoud:

 • Professionals: soorten, maten en overeenkomsten
 • 'Managing the unmanageables’
 • Het VR6-model
 • Handen en voeten geven aan visie-ontwikkeling
 • Dynamieken in de balans tussen sturen en volgen
 • 'High tech, high touch’: coachend leidinggeven als inspiratie
 • Kennismanagement in een professioneel team
 • Intervisie als bindmiddel en ontwikkeltool

Praktische zaken

 • Deze training wordt via intake en interviews op maat gemaakt
 • 2 x 1 losse dag met tussenliggende toepassings- en reflectieopdracht
 • Per training 6 – 8 deelnemers
 • Lokatie (in overleg) bij de klant of in een hotel/conferentie-oord
Neem geheel vrijblijvend contact op