Intervisie voor leidinggevenden

Intervisie, een vorm van praktijk-leren

Intervisie is een vorm van praktijk-leren bestemd voor leidinggevenden die op hetzelfde niveau functioneren en bereid zijn van elkaar te leren. Het doel is het aanscherpen en verbeteren van leidinggevende competenties. Centraal staat het bespreken van vraagstukken uit de dagelijkse praktijk en de dilemma’s die daarmee verbonden zijn. Kenmerkend voor deze werkvorm is dat het leren vooral betrekking heeft op de houding en het gedrag van de leidingevende in relatie tot de besproken vraagstukken. De deelnemers leren op deze manier niet alleen van de inhoud zelf, maar vooral van de wijze waarop anderen naar die inhoud kijken en ermee omgaan. Regelmatige intervisie leidt bij de betrokkenen tot een doorleefde zienswijze op de eigen rol, aanpak en stijl. In een vijftal sessies per jaar wordt de methodiek van intervisie ingebed in de organisatiepraktijk. En wordt leren van elkaar onderdeel van de bedrijfscultuur.

"But if learning is to persist, managers and employees must also look inward. "
- Chris Argyris in ‘Teaching Smart People How To Learn’

Aanpak

Intervisie is niet debatteren, maar leren van elkaar in een op reflectie gericht leerproces. In intervisie-bijeenkomsten wordt in een open, veilige en vertrouwde sfeer ingezoomd op praktijkvraagstukken die de deelnemers zelf inbrengen. In de intervisie brengt een deelnemer een kwestie in en ‘bevragen’ de anderen de probleem-inbrenger. Zowel de inbrenger van het probleem als de vragenstellers hebben in dit proces van bevragen een ander, meer verdiept inzicht gekregen in het oorspronkelijke vraagstuk.

Intervisie is in de praktijk vaak de follow-up op een initiele training leiderschap, waarmee het in de training geleerde een plaats in het dagelijkse handelen krijgt. Daarnaast is deze vorm van leren een uitstekende manier om als organisatie de eigen leiderschapscultuur verder te ontwikkelen en te bestendigen.

 

Inhoud:

  • Intervisie is een gestructureerde methode om van elkaars werkvraagstukken te leren. De inhoud van intervisie wordt dan ook bepaald door de inbreng van de deelnemers aan de intervisie. Door de intervisie leren de deelnemers belangrijke management-vaardigheden als luisteren, samenvatten, doorvragen, erkennen, confronteren, feedback geven en ontvangen, etc.

Praktische zaken

  • 5 x een ochtend of middag per jaar
  • Per groep 6 – 8 deelnemers
  • Lokatie (in overleg) bij de klant of in een hotel/conferentie-oord
  • De deelnemers ontvangen een syllabus waarin de uitgangspunten en spelregels van intervisie helder zijn verwoord.
Neem geheel vrijblijvend contact op