Executive coaching

Executive coaching

Voor u als topmanager, ondernemer of projectdirecteur is blijven leren en reflecteren van vitaal belang. Voor uzelf en voor de organisatie en de mensen waarvoor u verantwoordelijk bent. Iedereen heeft er belang bij dat u bewust, fris en scherp bent bij het uitvoeren van uw taken. En dat u van tijd tot tijd kunt sparren met een gesprekspartner op niveau. Een sparringpartner die de levenservaring en achtergrond heeft om met u van gedachten te wisselen over wat u bezig houdt. Die niet alleen de intellectuele bagage heeft, maar ook de mix van scherpte, creativiteit, wijsheid en humor. Die u met respect bejegent en integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Als u interesse heeft in een kennismaking, bel dan naar 040 230 4 231 en vraag naar Karel.

 

 

"Our brain sees the world as less, far less, random than it actually is. It is as if there were two planets: the one in which we actually live and the one, considerably more deterministic, on which people are convinced we live."
- Nassim Nicholas Taleb in 'Fooled by Randomness'

Aanpak

Uitgangspunt is uw vraag. Dat bepaalt de inhoud, de aanpak en het proces.

Inhoud:

  • Wat ter tafel komt.