BOOST ™

Een BOOST geven is in de gangbare betekenis een extra dosis energie geven om iets te versnellen. Dat is exact wat wij voor ogen hebben met deze gerichte interventie. Soms is er iets extra’s nodig om datgene wat er in potentie bij een leidinggevende, professional of medewerker aanwezig is meer naar buiten te brengen: een talent, een vaardigheid, of een geweldig idee. Soms is er iets extra’s nodig een mentale barrière te slechten, waardoor iemand zijn rol of positie kan opeisen. Door het toedienen van een extra dosis gerichte energie kan in dat soort situaties een grote sprong voorwaarts gemaakt worden. Voor dit soort situaties is een BOOST de aangewezen interventie.

Wat wij onder de benaming BOOST aanbieden is een gerichte maatwerk interventie gericht op het versnellen van een reeds in gang gezette ontwikkeling of het doorbreken van de status-quo in die ontwikkeling. De eigenlijke BOOST bestaat uit een dagdeel (ochtend of middag) waarbij de kandidaat samen met het duo trainer + trainingsacteur in een besloten, veilige setting intensief oefent met het onder de knie krijgen van het leerdoel. De resultaten die wij daarmee gerealiseerd hebben zijn overtuigend.

"Dit was echt heel erg goed. Intensief, leerzaam en ook nog eens leuk om te doen."
- Deelnemer aan een van onze BOOST's

Aanpak

Bij het richten van de BOOST hanteren wij een 123-aanpak. In de intake (1) verhelderen we de leervraag of vertalen we de uitdagende situatie naar concrete gedragsdoelen en casuïstiek. Resultaatgericht en op maat. Met deze input ontwerpen wij de eigenlijke BOOST (2), de intensieve leerervaring onder leiding van trainer + trainingsacteur die maakt dat de kandidaat gefocust kan oefenen met als resultaat dat hij of zij ervaart hoe het is om het nieuwe gewenste gedrag te vertonen. In de outtake (3) bespreken wij met de kandidaat en eventueel andere relevante anderen de wijze waarop het geleerde gedrag in de praktijk optimaal kan worden ondersteund. Met de BOOST kan dus in korte tijd resultaat worden geboekt. De BOOST is daarmee snel, krachtig en direct.

Inhoud:

  • De inhoud van de BOOST wordt in eerste instantie bepaald door de leervraag of de uitdaging van de kandidaat. Voorbeelden van onderwerpen die in een BOOST aan de orde kunnen komen zijn: brengen van slecht nieuws, omgaan met weerstand, schakelen van inhoud naar proces, slechten van eigen mentale barrières, overeind blijven bij kritiek, iets aankaarten bij een machtige partij, etc.

Praktische zaken

  • Neem contact met ons op voor informatie over de praktische zaken. Graag leggen we u uit hoe we te werk gaan om tot een maatwerk interventie te komen.
Neem geheel vrijblijvend contact op