Projectevaluatie

In de kern is een projectevaluatie een goed gesprek tussen de belangrijkste betrokkenen in en rond de projectorganisatie. In dit gesprek is het zaak met elkaar in alle openheid terug te blikken en te benoemen wat heeft bijgedragen aan het succes van het project en wat met het oog op de toekomst voor verbetering vatbaar is. Deze succesfactoren en verbeterpunten vormen gezamenlijk de ‘lessons learned’. Nadrukkelijk is het dus van belang om bij het evalueren ook de successen en succesfactoren in beeld te krijgen. 

Ondertussen is de waarde van een succesvolle projectevaluatie nauwelijks te overschatten. Het gezamenlijk als opdrachtgever en opdrachtnemer benoemen van successen en verbeterpunten is niet alleen een leerzame, maar ook relatie-verdiepende ervaring. Het opwerken van de onvermijdelijk tijdens het project gemaakte fouten tot lessons learned is van grote waarde voor alle betrokkenen. Via een projectevaluatie aan het einde van de rit kunnen de partners een gezamenlijk project in alle opzichten goed afhechten. Een tussentijdse evaluatie van het project (Project Follow-Up of PFU) kan daarnaast het project een welkome boost geven.

"Wat men moet leren doen, leert men door het te doen."
- Aristoteles, Grieks filosoof 384-322 v. Christus.

Aanpak

Wij hanteren een stapsgewijze aanpak om tot de lessons learned te komen. In de eerste plaats zorgen wij er voor dat we in de aanloop van de projectevaluatie tot overeenstemming komen over de doelen en de scope van de evalatie. Met het vastleggen van de overeengekomen doelen en scope leggen we het speelveld van de projectevaluatie vast. En wordt duidelijk wie van de stakeholders aan de evaluatie moeten bijdragen. Voor een betrouwbare projectevaluatie is het verder zaak om een aantal systematische vertekeningen (biases) in het evaluatieproces zoals hindsight (wijsheid achteraf) en groupthink (tunnelvisie) in de kiem te smoren of zoveel mogelijk af te zwakken. Onze kennis van de gedragseconomie komt daarbij goed van pas. Door slimme procedures borgen we dat er voldoende diversiteit aan feiten en gezichtspunten tijdens de sessie zelf op tafel komt. Last but not least, creëren we tijdens de sessie een doelgericht en ontspannen gespreksklimaat waarme we maximaal de bereidheid stimuleren om echt te leren van de ervaringen die in het project zijn opgedaan.

Praktische zaken

  • Wij hebben eigen tools ontwikkeld die zowel doeltreffend als praktisch zijn.
Neem geheel vrijblijvend contact op