Faciliteren van Projecten

Faciliteren van projecten

Naast opleiding, vorming en training in de harde en zachte aspecten van projectleiderschap treden onze professionals op als facilitator van diverse sessies die in de loop van een project zijn te onderscheiden. Zo hebben wij een uitgebreide track-record op tal van projectmomenten als project start-up’s, risicosessies, projectevaluaties, pre-mortems, etc. Maar ook worden wij gevraagd als scrum master, of voor het faciliteren van een SPRINT-sessie.