Wie we zijn

Onze missie is het ontwikkelen van leiderschap. Onze visie is dat leiderschapsontwikkeling de sleutel en de hefboom is voor succes in de organisatie. In deze complexe, dynamische, en soms ronduit verwarrende tijden is goed leiderschap onmisbaar. Het zijn leiders die voorop gaan in duiding en zingeving, die de bakens uitzetten, de koers bewaken en de hefboom hanteren om anderen in beweging te zetten. Goed leiderschap gaat voorbij de waan van de dag. Goede leiders weten hun focus op het ‘hier en nu’ te verbinden met het ‘daar en straks’. Goed leiderschap is duurzaam.

In ons diverse team levert ieder van ons zijn eigen specifieke bijdrage aan het ontwikkelen van leiderschap. Wij zien het als onze opdracht om het beste dat we zelf door jarenlange ervaring in huis hebben in te brengen, te delen en over te dragen.

Wij zijn geinspireerd door goede theorie, in het bijzonder vanuit de gedragseconomie. We zijn zelf nooit uitgeleerd. Graag delen we onze kennis en inzichten, ook door de boeken die we lezen via samenvattingen tegen een bescheiden vergoeding beschikbaar te stellen. Ons motto: ‘bridging the gap between what science knows and business does’. 


Karel van Wijngaarden

Karel van Wijngaarden

Projectmatig werken, risicomanagement en behavioral decision making

Mijn naam is Karel van Wijngaarden. Samen met Eva ben ik oprichter van en drijvende kracht achter CLTR. Als professional in de rol van trainer en proces-consultant werk ik voor grote en middelgrote organisaties in het bedrijfsleven en voor de overheid. De combinatie van mijn persoon met een bedrijfseconomische, organisatiekundige en sociaal-wetenschappelijke achtergrond geeft mij een eigen, unieke focus. Sinds een aantal jaren ben ik gegrepen door het inspirerende gedachtegoed van de gedragseconomie. Ik zie het als mijn taak om de inzichten van deze kruisbestuiving van economie en psychologie door te geven naar mijn klanten. Ik sta bekend als energiek, helder, betrokken, integer en soms wat hoekig.

Als proces-consultant stel ik mij op ten dienste van het proces en stimuleer ik de bereidheid bij anderen om samen te werken, problemen op te lossen of creatief te worden. Ik ben in staat vertrouwen te winnen en kan met de diverse niveaus in de organisatie schakelen. Specialiteiten: projectmanagement, risicomanagement en gedragsmatige aspecten van besluitvorming (behavioral decision making).

eva van wijngaarden

Eva van Wijngaarden

Projectmanagement, risicomanagement, besluitvorming & samenwerken

Ik ben Eva van Wijngaarden en samen met partner Karel de oprichter van CLTR. Miin belangrijkste rollen zijn die van trainer op het gebied van projectmanagement, behavioral decision making en risicomanagement en consultant bij samenwerkingsvraagstukken. In deze rollen maak ik volop gebruik van mijn kennis vanuit de gedragswetenschappen en mijn scholing als filosoof.

De vraag waar ik anderen keer op keer mee help is ‘Hoe zorg je dat je impact hebt en je jouw invloed optimaal weet te aan te wenden’. Mensen kennen mij als resultaatgericht, praktisch, en met de nodige diepgang en humor.

Gert Wesselink

Gert Wesselink

Projectmatig werken, risicomanagement en behavioral decision making

Gert Wesselink: professional met een achtergrond als gedragspsycholoog. Ik heb een brede ervaring in training, coaching en begeleiding van veranderingsprocessen. Verder ben ik ondernemer en producent van online trainingen. Als manager in de ICT heb ik hands-on ervaring met lijnmanagement en leidinggeven aan projecten. Ik ben ondernemend, gedreven en besluitvaardig.

Ik heb de ervaring opgedaan dat mensen in organisaties wel degelijk hun gedrag kunnen veranderen. Inhoudelijke kennis en kunde is meestal niet de bottleneck. Die is of al in huis of kan snel worden opgeschakeld. Gedrag is vaak wat taaier en minder vanzelfsprekend om te veranderen. Ik zie het als mijn specifieke bijdrage om groepen en individuele medewerkers te coachen bij het aanleren en vertrouwd laten raken met ‘nieuw’ gedrag. Specialiteiten: projectmatig en agile-werken, gedragsmatige aspecten van besluitvorming (behavioral decision making) en samenwerken.

Paul Heuijerjans

Leiderschap, management & coaching

Als personal coach zijn vooral managers en professionals welkom. Ik heb het graag als je ambitieus bent op persoonlijk vlak en/of de uitdagingen in je werk en/of leven groot zijn. Mijn focus ligt op persoonlijk leiderschap. Dat wil zeggen: we richten ons met name op dat waar jij de grootste controle over hebt: je eigen gedachten, je overtuigingen en je gedrag. Dan wordt je invloed op de omgeving het grootst en je effectiviteit schiet omhoog.

Katinka van Beek

Katinka van Beek

Management consultant & trainer

Als consultant en trainer kijk ik altijd voorbij het individu. Je werkt namelijk altijd in een omgeving, omringt met collega’s, leidinggevenden, medewerkers en samen heb je zo je eigen werkstijl ontwikkeld. Soms tot op het punt dat je voelt dat het nu tijd is om het anders te gaan doen. Als dat moment is aangebroken kijk en denk ik mee om te zien wat het individu – samen met zijn of haar omgeving – aan kan gaan pakken om de nieuwe weg voorwaarts succesvol in te slaan.

Sara Terburg

Redactie & Tekstschrijver

Als tekstschrijver werk ik mee aan de management samenvattingen van CLTR. Daarnaast kan je me aantreffen in de rol van journalist bijvoorbeeld bij het uitvoeren van pre-mortem sessies. Een spannende risicomanagement-techniek waar je zeker een keer mee moet willen kennismaken.