Wie we zijn


Karel van Wijngaarden

Leiderschap, verandermanagement en samenwerking

Ik ben oprichter en eigenaar van CLTR. Miin belangrijkste rol is die van managementtrainer. Met een bedrijfseconomische, organisatiekundige en sociaal-wetenschappelijk achtergrond stel ik mijn competenties in dienst van het vraagstuk van de klant. Ik sta bekend als energiek, helder en duidelijk, en betrokken. Ik ben in staat vertrouwen te wekken en kan met alle niveaus in een organisatie schakelen. In de loop van de jaren word ik steeds meer gevraagd als proces-consultant. Dit houdt in dat ik mij opstel als facilitator van het proces en de bereidheid bij anderen stimuleer om samen te werken, problemen op te lossen of creatief te worden. Specialties: project- en risicomanagement.

Eva van Wijngaarden

Projectmanagement, Samenwerken & Adviesvaardigheden

Ik ben trainer en consultant bij CLTR. Miin belangrijkste rollen zijn die van trainer op het gebied van projectmanagement en adviesvaardigheden en consultant bij samenwerkingsvraagstukken. In deze rollen maak ik volop gebruik van mijn kennis vanuit de gedragswetenschappen. De vraag waar ik anderen keer op keer mee help is ‘Hoe zorg je dat je impact hebt en je invloed optimaal weet te aan te wenden’. Mensen kennen mij als resultaatgericht, praktisch, en met de nodige diepgang en humor.

Paul Heuijerjans

Leiderschap, management & coaching

Als personal coach zijn vooral managers en professionals welkom. Ik heb het graag als je ambitieus bent op persoonlijk vlak en/of de uitdagingen in je werk/leven groot zijn. Mijn focus ligt op persoonlijk leiderschap. Dat wil zeggen: we richten ons met name op dat waar jij de grootste controle over hebt: je eigen gedachten, je overtuigingen en je gedrag. Dan wordt je invloed op de omgeving het grootst en je effectiviteit schiet omhoog.

Sara Terburg

Redactie & Tekstschrijver