Wie we zijn

Wie we zijn … en waar we voor staan

Onze missie is het ontwikkelen van leiderschap. In deze complexe, dynamische en soms ronduit verwarrende tijden is goed leiderschap onmisbaar. Het zijn leiders die voorop gaan in duiding en zingeving, die de bakens uitzetten, de koers bewaken en de hefboom hanteren om anderen in beweging te zetten. In ons diverse team levert ieder van ons zijn eigen specifieke bijdrage aan het ontwikkelen van leiderschap. Wij zien het als onze opdracht om het beste dat we zelf door jarenlange ervaring in huis hebben in te brengen, te delen en over te dragen. Wij zijn geinspireerd door goede theorie, in het bijzonder afkomstig vanuit gedragswetenschappen als psychologie, sociologie, antropologie, politicologie en niet te vergeten de gedragseconomie. Ons motto: ‘bridging the gap between what science knows and business does’. We zijn zelf nooit uitgeleerd. Graag delen we onze kennis en inzichten, ook door de boeken die we lezen via samenvattingen beschikbaar te stellen.


Karel van Wijngaarden

Karel van Wijngaarden

Leiderschapsontwikkeling en verbeteren van samenwerking

Ik ben oprichter en drijvende kracht achter CLTR. Mijn belangrijkste rollen zijn echter die van managementtrainer en proces-consultant. Met een bedrijfseconomische, organisatiekundige en sociaal-wetenschappelijke achtergrond stel ik mijn kwaliteiten in dienst van het vraagstuk van de klant. Ik sta bekend als energiek, helder, betrokken en integer. En ik heb – al zeg het zelf – gevoel voor humor. ik ben in staat vertrouwen te wekken en kan met alle niveaus in de organisatie schakelen. Als proces-consultant stel ik mij op als facilitator van het proces en stimuleer ik de bereidheid bij anderen om samen te werken, problemen op te lossen of creatief te worden. Specialiteiten: persoonlijk leiderschap en verbeteren van samenwerking.

Eva van Wijngaarden

Projectmanagement, samenwerken & adviesvaardigheden

Ik ben trainer en consultant bij CLTR. Miin belangrijkste rollen zijn die van trainer op het gebied van projectmanagement en adviesvaardigheden en consultant bij samenwerkingsvraagstukken. In deze rollen maak ik volop gebruik van mijn kennis vanuit de gedragswetenschappen. De vraag waar ik anderen keer op keer mee help is ‘Hoe zorg je dat je impact hebt en je invloed optimaal weet te aan te wenden’. Mensen kennen mij als resultaatgericht, praktisch, en met de nodige diepgang en humor.

Paul Heuijerjans

Leiderschap, management & coaching

Als personal coach zijn vooral managers en professionals welkom. Ik heb het graag als je ambitieus bent op persoonlijk vlak en/of de uitdagingen in je werk/leven groot zijn. Mijn focus ligt op persoonlijk leiderschap. Dat wil zeggen: we richten ons met name op dat waar jij de grootste controle over hebt: je eigen gedachten, je overtuigingen en je gedrag. Dan wordt je invloed op de omgeving het grootst en je effectiviteit schiet omhoog.

Katinka van Beek

Management consultant & trainer

Als consultant en trainer kijk ik altijd voorbij het individu. Je werkt namelijk altijd in een omgeving, omringt met collega’s, leidinggevenden, medewerkers en samen heb je zo je werkstijl ontwikkeld. Soms tot op het punt dat je voelt dat het nu tijd is om het anders te gaan doen. Als dat moment is aangebroken kijk en denk ik mee om te zien wat het individu – samen met zijn of haar omgeving – aan kan gaan pakken om de nieuwe weg voorwaarts succesvol in te slaan.

Sara Terburg

Redactie & Tekstschrijver

Als tekstschrijver werk ik mee aan de management samenvattingen van CLTR. Daarnaast kan je me aantreffen in de rol van journalist bij het uitvoeren van pre mortem sessies. Een spannende risicomanagement techniek waar je zeker een keer mee moet willen kennismaken.