Samen werken of samenwerken?

Een van onze klanten, een technische dienstverlener heeft samenwerken hoog in het vaandel staan. Terecht, want het bedenken en realiseren van technische oplossingen kan alleen tot stand komen wanneer alle disciplines hun steentje bijdragen. Hoewel iedere medewerker en leidinggevende het belang van samenwerken onderschrijft is dat toch niet de praktijk. Iedere discipline zet zijn beste beentje voor, maar van echt samenwerken is geen sprake. Men werkt hooguit samen in de zin dat men gelijktijdig op dezelfde locatie aanwezig is en ‘zijn ding doet’.┬áDe klant wil het lege begrip samenwerken opnieuw vullen. Wij denken mee en ontwerpen een traject op maat, waarin een viertal stappen zijn te onderkennen. We beginnen met onze beproefde simulatie waarin we de essentie van echt samenwerken laten zien en voelen. En zorgen dat benoemd wordt wat samenwerken in de praktijk van alle betrokkenen vraagt. In de daarop volgende stappen vertalen we deze essentie naar de verschillende teams en maken we bespreekbaar wat iedere medewerker zelf kan doen om de samenwerking te verbeteren. In de laatste stap krijgt ieder van de ca. 80 medewerkers – in kleine groepjes van 6 – de gelegenheid zijn of haar leerdoel in een zelf aangedragen casus te oefenen. Spannend en zeer leerzaam! De deelnemers zijn enthousiast. De opdrachtgever merkt dat de samenwerking in de praktijk vlotter verloopt. Ga terug