Een goed besluit

een goed besluit

Hoe herken je een goed besluit? We denken al snel dat een goed besluit, een besluit is dat tot een goed resultaat leidt. Dus een investering die rendeert, een sollicitant die de verwachtingen overtreft, of een beheersmaatregel die blijkt te werken. Voetbaltrainer Co Adriaanse zou dit echter scorebord-journalistiek noemen. De coach die wint heeft het goed gedaan. En een verliezende coach dus niet. Flauwekul natuurlijk want er bestaat ook nog zo iets als geluk en pech. Alleen in een wereld zonder toeval is een goede uitkomst altijd het resultaat van een goed besluit.

Hoe zit het dan wel? Uit ervaring weten we dat toeval bij besluitvorming altijd een factor van betekenis is. Nassim Taleb, ex-trader, filosoof en auteur (The Black Swan) heeft het in dit verband over de ‘lucky idiot’, de persoon die meer geluk heeft dan anderen, maar die dat zelf toeschrijft aan intelligentie, intuïtie of fingerspitzengefühl. In de psychologie staat dit verschijnsel bekend als de self-serving bias.

Het echte doel van de leider is om zowel het juiste proces te doorlopen, als een goed resultaat te verkrijgen. Het resultaat kan je nooit helemaal afdwingen, maar over het goede proces valt gelukkig veel te leren. In het komende jaar zullen we nog vele  handvatten aanreiken die helpen bij het maken van een gewogen besluit.

Voor nu beperken we ons tot de volgende beknopte beschrijving: ‘Een goed besluit is een besluit dat zodanig tot stand komt dat de kans op een goede uitkomst optimaal is. En dat is doorgaans een gestructureerd besluit dat gebaseerd is op feiten, dat de context en de volgtijdigheid der dingen mee in ogenschouw neemt, dat gebruik maakt van de meerstemmigheid van betrokkenen, en … dat gestoeld is op de wijsheid van de leider.’

 

 


 Ga terug