Diversiteit in denken

“If you have two guys who think the same, fire one of them”

– Onbekend, maar met enthousiasme aangehaald door Leandro Herrero

Wie in zijn organisatie vooruitgang wil boeken, die is gebaat bij diversiteit in denken en doen. Daar waar ruimte is voor andersdenkenden is ruimte voor creativiteit, innovatie, slimmer werken, anders werken en voor een gevoel van echt bijdragen aan het grotere geheel. Diversiteit zit hem niet in gender, geloof, of etniciteit. Diversiteit gaat niet om de uiterlijke kenmerken, maar om de innerlijke verscheidenheid in overtuigingen en zienswijzen. Neem eens iemand aan die niet in het profiel past en kijk wat er gebeurt. Een bioloog, een kunstenaar, een filosoof of historica, elk kijken ze door een ander venster naar diezelfde wereld die voor ons licht. Juist die verscheidenheid is een vruchtbare bodem voor organisaties.

 Ga terug