Risicomanagement in de tenderfase

Voor een ambitieuze bouwer in Rotterdam zijn wij gevraagd een korte workshop te organiseren met als doelstelling de aanwezige tender- en projectmanagers bewust te maken van de mentale valkuilen die op de loer liggen bij het aannemen van een project. Via onze risico-quiz worden de deelnemers in een korte tijdspanne telkens opnieuw getriggerd om expliciet te maken wat doorgaans impliciet blijft, namelijk hun persoonlijke en subjectieve inschattingen. In de nabespreking van de risico-quiz  worden vanuit gedrags-economisch perspectief de achterliggende psychologische inzichten verhelderd en worden suggesties aangedragen om de rationaliteit van onze inschattingen en keuzes te verbeteren. Een eye-opener! Ga terug