Projectmatig werken

Door een middelgrote gemeente in het Zuiden van het land worden wij in een onderhandse aanbesteding gevraagd een voorstel te doen voor een training projectmatig werken. De training is bedoeld voor beleidsmedewerkers, teamleiders en operationele medewerkers en verder voor iedereen binnen de gemeente die te maken heeft met deze zakelijke manier van samenwerken. De opdracht wordt aan ons gegund op basis van onze visie en aanpak. Centraal hierin staat de combinatie en integratie van harde en zachte aspecten. In de training worden op basis van een light-versie van PRINCE 2 harde zaken als planning, stakeholder management, risico-inschattingen gekoppeld aan soft skills en teamontwikkeling. Via uitdagende en tot de verbeelding sprekende oefeningen leren de deelnemers spelenderwijs de benodigde methodieken, hulpmiddelen en persoonlijke vaardigheden. Ga terug