Project Start-Up

Na gunning van het werk – een binnenstedelijke renovatie van een monumentale brug in Amsterdam – hebben opdrachtgever en aannemer er behoefte aan om de tafel te gaan om de samenwerking op het project inhoud en vorm te geven. De uitdaging is de samenwerking op dit niet-traditionele contract gezamenlijk zó in te richten dat het project soepel en met meerwaarde voor beide partijen kan worden uitgevoerd. Dat vraagt vertrouwen van beide partijen. Besloten wordt om kort op de gunning met de diverse sleutelfunctionarissen van opdrachtgever en opdrachtnemer een 1-daagse Project-Start-Up te organiseren. Voor ons als facilitator ligt de uitdaging erin om in korte tijd een constructief en open gespreksklimaat te creëren. Dat lukt. Tijdens de PSU worden in een sfeer van vertrouwen uitdagingen en zorgen over en weer met elkaar gedeeld. Er is een duidelijk waarneembare klik tussen de diverse functioneel gelinkte functionarissen. Via een gezamenlijke risico-analyse worden de samenwerkings-issues benoemd en worden passende beheersmaatregelen afgesproken. Zowel opdrachtgever en opdrachtnemer kijken inmiddels terug op een mooi project en een goed proces. De PSU heeft daar naar ieders overtuiging zeker aan bijgedragen. Ga terug