BUREAU VOOR PROJECT LEIDERSCHAP

Als bureau voor project leiderschap trainen wij projectleiders en coachen wij projecten in het publieke domein. Dat doen wij via ons aanbod open inschrijvingen en via incompany trajecten (maatwerk). Onze missie is op een positieve en onderscheidende wijze bij te dragen aan de kwaliteit van projectleiderschap in het publieke domein.

Voor organisaties in de publieke sector is projectmatig werken in toenemende mate een strategische competentie. Het streven om met een gegeven capaciteit maximaal effect te bereiken is daarbij een belangrijke drijfveer. Projecten zijn een essentieel instrument voor het economisch en publiekelijk verantwoord realiseren van oplossingen op maatschappelijke vragen. Maar ook komt de vraag naar een projectmatige aanpak met regelmaat voort uit de behoefte om meer en beter samen te werken.

Projectleiderschap is een vak met een eigen ‘body of knowledge’ (PMBOK), mindset en specifieke vaardigheden. Voor ons zijn de hardetechnische aspecten van goed projectmanagement onlosmakelijk verbonden met de zachte, gedragsaspecten. Het is onze diepe overtuiging dat succes in projecten in de eerste plaats bepaald wordt door leiderschap. Door project leiderschap wel te verstaan, waarbij o.a. teamontwikkeling, samenwerken, draagvlak vinden, onderhandelen belangrijke competenties van de projectmanager zijn. En niet te vergeten effectief communiceren vanuit een positieve intentie.

In onze trainingen worden de technische- en leiderschapsaspecten van projectmanagement dan ook consequent met elkaar verbonden. Deze integrale benadering van projectmanagement maakt dat het geleerde direct toepasbaar is. Uiterst motiverend en praktisch dus. De inhoud van onze trainingen is verder methode-neutraal en kunnen wij in geval van een incompany training indien gewenst laten aansluiten op specifieke projectmanagement-methoden, zoals PRINCE2, IPMA, PMI, of PMW.

Onze diverse soft skills trainingen of softies kunnen stand alone worden gevolgd, maar zijn ook uitermate geschikt om complementair in te zetten. Zo kunnen deelnemers die elders een PRINCE2, IPMA of PMI-training hebben gevolgd zich bij ons de noodzakelijke zachte competenties eigen maken. Zo komen alle relevante competenties – harde en zachte – alsnog en in samenhang bij elkaar.