BUREAU VOOR PROJECTLEIDERSCHAP

Onze missie is op een positieve en onderscheidende wijze bij te dragen aan de kwaliteit van het projectleiderschap in Nederland. Projectleiderschap, in welke tak van sport dan ook, is een vak met een eigen ‘body of knowledge’, mindset en vaardigheden. Via in company opleiding, vorming en training ontwikkelen wij projectleiders en helpen wij bij de implementatie van projectmatig werken binnen organisaties. Vanaf 2008 doen wij dat met groot enthousiasme en succes voor organisaties in het bedrijfsleven en voor de overheid.

Onze visie is dat de harde, methodische aspecten van project-management onlosmakelijk met de zachte, gedragsmatige verbonden zijn. Uit publicaties, best practices en eigen ervaringen blijkt keer op keer dat succes in projecten evenzeer bepaald wordt door leiderschap, teamwerk en samenwerken als door het gebruik van formele project management-methodieken. In onze trainingen combineren wij daarom altijd de harde, methodische aspecten met de zachte, gedragsmatige aspecten van goed projectleiderschap. Deze integrale benadering borgt de vertaalsslag naar de praktijk en is daarmee bewezen uiterst praktisch. 

Wij zijn geinspireerd door goede theorie, in het bijzonder vanuit de gedragseconomie. Via innovatieve programma’s als bijvoorbeeld ‘Psychologie van Risicomanagement’ en ‘Besluitvorming in Projecten’ willen wij dit eigentijdse gedachtegoed doorgeven en verspreiden. Graag delen we onze kennis en inzichten over projectleiderschap via samenvattingen van boeken en via onze blogs en vlogs. Ons motto: ‘bridging the gap between what science knows and business does’. We zijn zelf nooit uitgeleerd.

De inhoud van onze trainingen is methode-neutraal en kunnen we goed combineren met of laten aansluiten op specifieke projectmanagement-methoden, zoals PRINCE2, IPMA, PMI, PMW, etc. Wij maken onze trainingen altijd op maat waarmee we het draagvlak voor projectmatig werken en de toepassing in de praktijk borgen.

Onze diverse soft skills trainingen kunnen stand alone worden gevolgd, maar zijn ook uitermate geschikt om complementair in te zetten. Zo kunnen deelnemers die een PRINCE2, IPMA of PMI-training hebben gevolgd – bijvoorbeeld om zich te certificeren – zich tevens de noodzakelijke zachte competenties eigen maken. Zo komen alle relevante competties – harde en zachte – alsnog en in samenhang aan bod.

soft skills voor projectleiders