shutterstock_299011031

Aanpak

Centraal in het ontwikkelings-traject Persoonlijk Leiderschap staat de bejegeningsmethode van Ferdinand Cuvelier. Kern van de methode is dat de sleutel tot de persoonlijke effectiviteit in relatie tot de ander ligt in de kwaliteit van de omgang met zichzelf. De kracht van de methode ligt het consequent systematische karakter. Met de methode verbonden vaardig-heden zijn: erkennen, hanteren van feedback, zelfexpressie en beïnvloeden. Het eigen maken van de methode en de daaraan gekoppelde persoonlijke leermomenten vinden plaats door in de (groeps- of individuele) training praktijksituaties te analyseren en uit te spelen. De stijl is praktisch, persoonlijk en ambachtelijk.

Wil je je vast verdiepen in de theorie? Lees dan De Bejegening tussen jou en mij van Ferdinand Cuvelier.

Waarom?

De training persoonlijk leiderschap is bestemd voor iedereen die zijn effectiviteit in relatie tot de ander wil vergroten. Of je nu teammanager bent, projectleider of professional, in alle gevallen geldt dat de effectiviteit van jouw handelen sterk bepaald wordt door de kwaliteit van jouw vermogen om met jezelf om te gaan. Vraagstukken als: hoe maak ik echt contact? Hoe druk ik mezelf eenduidig uit? Hoe hanteer ik mijn emoties? Hoe zorg ik dat de ander naar mij luistert? etc. zijn de onderwerpen die ‘werkende weg’ in deze training aan de orde komen. De opvatting die in deze training wordt gehuldigd is dat jij het instrument bent en dat het daarbij in principe niet uitmaakt wat ‘de kleur’ is van de ander.

De inhoud van de training persoonlijk leiderschap kan ook als leidraad fungeren in MD-opleidingstrajecten of individueel via een traject van personal training worden eigen gemaakt.

Als je de feiten kent, je eigen emoties kan hanteren, creatief bent in het bedenken van opties en een goed plan hebt waar achter je achter staat, dan ben je ijzersterk.

Inhoud

  • Thema’s: ik en de ander, binnen en buiten, persoon en functie, intentie en effect
  • De bejegeningsmethode van F. Cuvelier
  • Erkennen als sleutel tot het maken van contact
  • Voelen en omgaan met eigen emoties
  • De ander deelgenoot maken via zelfexpressie
  • Beïnvloeden met impact

Zeer geschikt voor groepstrainingen en ook voor individuele trainingstrajecten.

Praktische informatie:

  • 2 x 2 dagen met tussenliggende avond.
  • Per training 6 – 8 deelnemers.
  • Locatie in overleg.
  • Training is ook voor individuen te organiseren. In dat geval beslaat het traject 5 sessies van een dagdeel.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Naam

Email

Onderwerp

Bericht