shutterstock_348732272

Aanpak

Intervisie is niet debatteren, maar leren van elkaar in een op reflectie gericht leerproces. In intervisie-bijeenkomsten wordt in een open en vertrouwde sfeer ingezoomd op praktijkvraag-stukken die de deelnemers zelf inbrengen. In de intervisie brengt een deelnemer een kwestie in en ‘bevragen’ de anderen de probleem-inbrenger. Zowel de inbrenger van het probleem als de vragenstellers hebben in dit proces van bevragen een ander, meer verdiept inzicht gekregen in het oorspronkelijke vraagstuk.

In een vijftal korte sessies per jaar wordt de methodiek van intervisie ingeregeld. Daarmee wordt leren van elkaar een onderdeel van de bedrijfscultuur.

De deelnemers ontvangen een syllabus waarin de uitgangspunten en spelregels van intervisie helder zijn verwoord.

Leren van elkaar

Intervisie is een vorm van praktijk-leren bestemd voor een groep managers die op hetzelfde niveau functioneren en bereid zijn van elkaar te leren. Het doel van intervisie is het aanscherpen en verbeteren van management competenties. Kenmerkend voor intervisie is dat het leren vooral betrekking heeft op de houding en het gedrag van de manager in relatie tot de besproken praktijkvraagstukken. Met andere woorden, niet de inhoud staat centraal, maar de verhouding van de manager tot die inhoud. Een en ander leidt daarbij tot een andere zienswijze op de eigen rol en aanpak en draagt daarmee bij aan een ander handelingsperspectief.

But if learning is to persist, managers and employees must also look inward.  

Chris Argyris in ‘Teaching Smart People How To Learn’

Inhoud

Intervisie is een gestructureerde methode om van elkaars werkvraag-stukken te leren. De inhoud van intervisie wordt dan ook bepaald door de inbreng van de deelnemers aan de intervisie.

Aan te raden voor lijnmanagers

Praktische zaken:

  • 5 x een ochtend of middag per jaar
  • Per groep 6 – 8 deelnemers.
  • Lokatie (in overleg) bij de klant of in een hotel/conferentie-oord.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Naam

Email

Onderwerp

Bericht