shutterstock_37289365

Aanpak

In deze interactieve training PMW worden de begrippen en in aansluiting daarop de houdings- en gedragsaspecten van het werken in projecten goed neergezet en uitgediept. Onze visie is dat de harde en zachte aspecten van projectmatig werken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In deze intensieve en speelse training zijn we er – volgens onze deelnemers – in geslaagd vormen te vinden die de training als zodanig ook uitdagend maken.

Wil je je vast verdiepen in de theorie? Dan is onze management samenvatting van Hoe overleef je een project van Klaus D. Tumuscheit geknipt voor jou.

samenvatting hoe overleef ik een project

De opzet van de training

Projectmatig werken is het realiseren van een uniek en vooraf gedefinieerd product of resultaat op een vooraf afgesproken tijdstip, gebruik makend van vooraf vastgestelde middelen. Deze omschrijving maakt duidelijk dat het economisch beginsel van kracht is op het realiseren van projecten. Het maakt ook duidelijk dat het van de mensen in het project ook het beste vraagt: op het gebied van begripsmatig denken, van vaardigheden, van samenwerken en zeker ook op het gebied van mentale kracht.

Ook organisaties waarvan de productie of dienstverlening doorgaans routinematig verloopt gaan steeds vaker over tot het zich eigen maken van competenties op het gebied van projectmatig werken. Aanleiding is vaak om kortdurende, maar complexe opgaven via een gestructureerde aanpak tot een goed einde te brengen. De inhoud van de training is methode-neutraal en kan worden beschouwd als de gemeenschappelijke basis onder diverse meer specifieke projectmanagement-methoden, zoals PRINCE 2, PMI, Agile, etc.

Te veel druk, te veel onrust, te weinig erkenning. Toch willen projectmanagers vaak voor geen goud een andere rol. ‘Er is niets zo mooi als een project’.

Klaus D. Tumuscheit in ‘Hoe overleef ik een Project’.

Inhoud

  • Wat is een project? En wat is Projectmatig Werken?
  • De rollen van opdrachtgever, projectleider en projectmedewerker.
  • Faseren, beslissen en beheersen
  • Het projectteam
  • De omgeving: stakeholders
  • Plannen: techniek en sociaal bindmiddel
  • De beheersaspecten

Projectmatig werken voor: projectmanagers en projectmedewerkers

Meer weten? Neem contact met ons op.

Naam

Email

Onderwerp

Bericht