shutterstock_176637257

Aanpak

In deze training krijgt u om te beginnen een diepgaand inzicht in de Harvard-methode van onderhandelen. U leert verder om de verschillende principes van deze baanbrekende methode stuk voor stuk, maar vooral ook in samenhang te hanteren. Er is veel aandacht voor het proces van onderhandelen, waarbij persoonlijk leiderschap, mensenkennis, creativiteit en wijsheid de ingrediënten zijn. Er wordt geleerd via experimenten, simulaties en rollenspellen. Van de deelnemers wordt inbreng van eigen casuïstiek gevraagd.

Alvast verdiepen in de theorie? Lees dan onze management samenvatting Getting past No van William Ury of bekijk de TED-talk van William Ury op de blogpagina.

samenvatting onderhandelen william ury harvardmethode

Win-win

Wanneer tussen partijen samenwerken belangrijker is dan competitie, bijvoorbeeld in een duurzame relatie tussen leverancier en afnemer of tussen werkgever en werknemer, is een op samenwerking gebaseerde manier van onderhandelen van belang. In deze training leer je de Harvard-methode van onderhandelen. Kenmerkend voor deze aanpak is dat het opkomen voor het eigen belang wordt gecombineerd met het recht doen aan de wederzijdse afhankelijkheid van partijen. De essentie van de methode is dat partijen zoeken naar mogelijke gezamenlijke belangen en dat je als de belangen strijdig zijn, erop aandringt dat het resultaat gebaseerd is op redelijke normen die onafhankelijk zijn van de wil van partijen. Het is een manier van onderhandelen die leidt tot een ‘goede overeenkomst’, waarvan de kenmerken zijn dat recht wordt gedaan aan de gerechtvaardigde belangen van beide partijen en de relatie tussen de onderhandelende partijen goed is (geworden of gebleven).

The first challenge in negotiation is to disentangle the people from the problem. Be soft on the person, hard on the problem.

William Ury, co-founder of the Harvard Program on Negotiation

Inhoud

 • Onderhandelen als intelligente omgangsvorm
 • Dilemma van samenwerken en competitie
 • Principieel onderhandelen (Harvard methode)
 • De vier principes
 • Belangen en belangenanalyse
 • Wat als de ander het spel niet meespeelt?
 • Macht en hoe ermee om te gaan

Voor lijnmanagers, projectmanagers, beleidsmedewerkers, staf, etc.

 • In-company: de training wordt via intake en interviews op maat gemaakt.
 • 3 x 1 losse dag of 1 x 2-daagse training met tussenliggende avond.
 • Per training 8 – 10 deelnemers.
 • Lokatie (in overleg) bij de klant of in een hotel/conferentie-oord.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Naam

Email

Onderwerp

Bericht