shutterstock_200804189

Aanpak

Via een intake voorafgaande aan de seminar brengen wij op hoofdlijnen in kaart welke veranderkundige opgaven en daarmee samenhangende vragen bij u en andere change-agents in de organisatie spelen. Wij maken de seminar daarmee op maat voor de gelegenheid. Deelnemers aan de seminar ontvangen relevante samenvattingen en andere uitdelers.

Geschikt voor (top)management, programmamanagers, HR en andere functionarissen die ideeën of inspiratie willen opdoen of zich willen voorbereiden op de eigen rol in een komend of lopend verandertraject.

Alvast verdiepen in de onderliggende theorie? Dan is o.a. onze management samenvatting van Viral Change van Leandro Herrero een aanrader!

samenvatting viral change leandro herrero

Inspiratie en klankbord

In dit eendaags in-company seminar worden state-of-the-art theorieën, wetenschappelijke inzichten (o.a. uit de gedragseconomie) en beproefde instrumenten gepresenteerd en in een samenhangende visie bij elkaar gebracht.In dit seminar staat uw organisatie-praktijk centraal. De insteek bij alles wat ter sprake komt is daarmee altijd gericht op handelen en toepassen: wat kunt u met de verkregen inzichten en analyses vanuit uw rol in het veranderingsproces. In het seminar is volop ruimte voor het uitwisselen van gedachten en het uitdiepen van thema’s en concrete vraagstukken. Als consultants en trainers begrijpen wij als geen ander dat voor u theoretische reflectie – hoe nuttig ook – geen doel op zich is, maar een slijpsteen is om de eigen ideeën en opvattingen aan te scherpen. Het seminar verandermanagement is daarmee een ideaal moment van inspiratie.

It is not change per se that is a problem, but the ability to have some sense of control over events.

Leandro Herrero in Viral Change™

Inhoud

  • Organisatieverandering: de feiten
  • Cultuur als context en kern van de zaak
  • Krachten en krachtenveld
  • Sociale netwerken
  • Veranderingstrategieën
  • Weerstandsgedrag
  • Leiderschap
  • Sturen op gedrag: interventies

Voor (top)management en staf

Meer weten? Neem contact met ons op.

Naam

Email

Onderwerp

Bericht