shutterstock_107563856

Aanpak

Vanuit de expertise uit de eigen veranderingspraktijk komen vele voorbeelden voorbij om begrippen en inzichten tot leven te brengen. Verder gaan we aan de slag om met u via diagnose-tools, verkennende opdrachten en verdiepende gesprekken de eigen bedrijfscultuur in kaart te brengen. En staan we stil bij de betekenis daarvan voor koers en veranderingen. De in dit seminar verkregen inzichten zijn van blijvende betekenis voor de eigen opvattingen over leiderschap en de veranderbaarheid van de eigen organisatie.

Alvast verdiepen in de theorie? Lees dan onze management samenvatting Diagnosing and Changing Organizational Culture van Kim S. Cameron & Robert E. Quinn.

samenvatting occasie model cameron quinn diagnosing and changing organizational culture

Kern van de zaak

De organisatiecultuur is ‘het karakter van de organisatie’ is een veelgebruikte metafoor om het complexe begrip cultuur te duiden. In deze eendaagse seminar zullen wij met u nader verkennen wat de betekenis is van het begrip organisatiecultuur, waarom het belangrijk is om de organisatiecultuur te doorgronden bij ingrijpende veranderingen of vormen van samenwerking. We verkennen wat voor u als leider of change-agent de insteek, de rol en de aangrijpingspunten zijn om de organisatiecultuur te veranderen. Onze overtuiging is dat begrip van de ware aard en van de impact van de organisatiecultuur leidt tot betere besluitvorming in strategische en operationele kwesties. En tot een substantieel beter performance in veranderingstrajecten.

Zeer geschikt voor (top)management, HR-functionarissen en andere staffunctionarissen die vanuit een handelingsperspectief meer zicht willen hebben op de ware aard en impact van de eigen organisatiecultuur.

The only thing of real importance that leaders do is to create and manage culture.

Edgar H. Schein

Inhoud

 • Cultuur als context.
 • Belang en impact van cultuur
 • Hoe cultuur ontstaat
 • Ontcijferen van de cultuur
 • Cultuurdiagnose en -modellen
 • Cultuurdragers en hun erfenis
 • Veranderen van cultuur
 • Leiderschap

Voor (top)management, HR en andere change agents

 • In-company: de seminar wordt via intake en interviews op maat gemaakt.
 • 2 à 3 dagdelen, afhankelijk van omstandigheden.
 • Max. 10 deelnemers.
 • Lokatie (in overleg) bij de klant of in een hotel/conferentie-oord.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Naam

Email

Onderwerp

Bericht