samenvatting occasie model cameron quinn diagnosing and changing organizational culture
Schermafbeelding 2015-02-21 om 14.40.36Schermafbeelding 2015-02-21 om 14.40.41

Diagnosing and Changing Organizational Culture – Cameron & Quinn

6,49

  • Meten is weten, de OCAI als hulpmiddel
  • Organisatie-typologieen om het gesprek te openen
  • In 6 A4-tjes tot de kern
Categorie:

Productbeschrijving

Het boek van Quinn & Cameron ben ik – gevoed door voorpubliciteit – met hoge verwachtingen gaan lezen. Voor een deel is aan de verwachtingen voldaan. Het is gedegen boek, waarin een aantal opvattingen staan en invalshoeken worden gebezigd, waar ik me als consultant goed in kan vinden. Om te beginnen dat de bedrijfscultuur in alle manifestaties van de organisatie is terug te vinden. Dit ruime cultuurbegrip maakt dat ook andere variabelen dan de cultuur zelf (structuur, strategie, etc.) informatie bevatten over en drager zijn van die cultuur. Verder spreekt mij aan dat de auteurs stellen dat cultuur het meest fundamentele niveau van het veranderingsproces vertegenwoordigt. Sterk vind ik de koppeling van cultuurverandering aan persoonlijke verandering als manager c.q. leider. Waar ik me bij het lezen wat aan geërgerd heb, is de in mijn ogen zware accent op de wetenschappelijkheid (validiteit, betrouwbaarheid) van de aanpak en het daarop gebaseerde OCAI- diagnosemodel. In mijn ogen is de mate waarin dat plaatsvindt ‘overdone’. Het diagnosemodel is voor managers die zich niet theoretisch verdiept hebben in het onderwerp ongetwijfeld een ‘eye-opener’. Als management consultant vind ik het louter gebruik van het OCAI-instrument ontoereikend. Uitdiepen met meer subjectieve benaderingen is echt een must. In dat kader vond ik de passage over onbespreekbare kwesties het aardigst.

Aan de slag met cultuuranalyse en verandering? Wij staan u graag bij met advies en best practices.